owodnia definicja
Definicja Owodnia. Czym jest błona jaja płodowego otaczająca płód i wody płodowe. Co znaczy Owodnia.

Czy przydatne?

Definicja Owodnia

Co to jest owodnia: błona jaja płodowego otaczająca płód i wody płodowe.

Co znaczy Oparzenie:
Słownik uszkodzenie tkanek w skutek działania wysokiej temperatury, płynów żrących, promieniowania jonizującego albo ultrafioletowego owodnia.
Co znaczy Odmrożenie:
Słownik ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury owodnia.
Co znaczy Onkologia:
Słownik tematyka medycyny zajmująca się badaniem istoty nowotworów, przyczyn ich powstawania, rozpoznaniem i leczeniem owodnia.
Co znaczy Odma:
Słownik obecność powietrza w takich okolicach ciała, gdzie w stanie prawidłowym nie powinno się znajdować owodnia.
Co znaczy Omdlenia:
Słownik napadowe krótkotrwała strata przytomności w wyniku niedostatecznego ukrwienia mózgu owodnia.
  • Dodano:
  • Autor: