owulacja definicja
Definicja Owulacja. Czym jest Graffa. Jest fundamentem umiejętności do zajścia w ciąże. Co znaczy.

Czy przydatne?

Definicja Owulacja

Co to jest owulacja: to jest uwolnienie dojrzałej komórki jajowej z pęcherzyka Graffa. Jest fundamentem umiejętności do zajścia w ciąże.

Co znaczy Owodnia:
Słownik błona jaja płodowego otaczająca płód i wody płodowe owulacja.
Co znaczy Odmrożenie:
Słownik ostre uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem ujemnej temperatury owulacja.
Co znaczy Osteoporoza:
Słownik zrzeszotnienie kości, zgąbczenie kości, wywołana zaburzeniami hormonalnymi i ubytkiem wapnia w kościach owulacja.
Co znaczy Ostomalacja:
Słownik rozmiękanie kości, uogólnione zmiany układu kostnego opierające na niedostatecznej mineralizacji kości owulacja.
Co znaczy Odma Płucna:
Słownik obecność powietrza w szczelinie opłucnej z całkowitym albo częściowym zapadaniem się płuc owulacja.
  • Dodano:
  • Autor: