porażenie definicja
Definicja Porażenie. Czym jest danego mięśnia albo ekipy mięśniowej spowodowana uszkodzeniem.

Czy przydatne?

Definicja Porażenie

Co to jest porażenie: całkowita strata odpowiedniej funkcji albo ruchów czynnych danego mięśnia albo ekipy mięśniowej spowodowana uszkodzeniem neuronu ruchowego obwodowego albo ośrodkowego.

Co znaczy Pasteryzacja:
Słownik termicznej polegająca na niszczeniu form wegetatywnych drobnoustrojów aa pomocą ogrzewania od temperatury 60°C do 85°C, służąca raczej do zatrzymania mechanizmów fermentacji w produktach porażenie.
Co znaczy Psychiatria:
Słownik dział medycyny klinicznej zajmujący się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem chorób i zaburzeń psychicznych porażenie.
Co znaczy Przerzut:
Słownik szerzenie się albo rozsiew ogniska pierwotnego komórek nowotworowych porażenie.
Co znaczy Protoagonista:
Słownik zobacz agonista porażenie.
Co znaczy Przepuklina:
Słownik przejściowe przemieszczenie narządów, części narządów z poprawnie wykształconej jamy ciała poprzez wrodzony albo nabyty ubytek ściany jamy ciała na zewnątrz albo do sąsiedniej jamy ciała porażenie.
  • Dodano:
  • Autor: