restytucja definicja
Definicja Restytucja. Czym jest przywracanie funkcji utraconych w wyniku pewnych czynników.

Czy przydatne?

Definicja Restytucja

Co to jest restytucja: przywracanie funkcji utraconych w wyniku pewnych czynników działających patogennie albo urazów.

Co znaczy Reanimacja:
Słownik wszystkie czynność w ramach pierwszej pomocy realizowane w celu przywrócenia życia przy nagłym zatrzymaniu krążenia albo oddechu restytucja.
Co znaczy Reumatyzm:
Słownik ekipa objawów związanych z bolesnością i zaburzeniami funkcji w dziedzinie układu mięśniowo-szkieletowego, włączają się tu także symptomy w przebiegu schorzeń innych narządów restytucja.
Co znaczy Ropień:
Słownik otorbiony zbiornik ropy, regularnie wywołany zakażeniem bakteryjnym restytucja.
Co znaczy Rozszczep Podniebienia:
Słownik wada podniebienia powstała poprzez niezrośnięcie się obydwu części podniebienia restytucja.
Co znaczy Rozrusznik Sztuczny Serca:
Słownik generator impulsów do sztucznego pobudzania czynności serca, może być zewnętrzny albo wewnętrzny restytucja.
  • Dodano:
  • Autor: