ropniak definicja
Definicja Ropniak. Czym jest zbiornik ropy w naturalne jamie ciała albo narządzie jamistym. Co.

Czy przydatne?

Definicja Ropniak

Co to jest ropniak: zbiornik ropy w naturalne jamie ciała albo narządzie jamistym.

Co znaczy Resekcja:
Słownik operacyjne częściowe usuwanie narządu ropniak.
Co znaczy Rozszczep Kręgosłupa:
Słownik wad wrodzona wywołana zahamowaniem rozwoju kręgosłupa w momencie płodowym, z rozszczepieniem łuku kręgowego albo trzonu kręgu ropniak.
Co znaczy Rumień:
Słownik zaczerwienienie skóry wywołane rozszerzeniem naczyń krwionośnych ropniak.
Co znaczy Rehabilitacja:
Słownik to jest działanie wykorzystywane do przywrócenia choremu sprawności fizycznej i psychicznej, i przystosowanie osoby niepełnosprawnej do życia w społeczeństwie ropniak.
Co znaczy Restytucja:
Słownik przywracanie funkcji utraconych w wyniku pewnych czynników działających patogennie albo urazów ropniak.
  • Dodano:
  • Autor: