wazopresyna definicja
Definicja Wazopresyna. Czym jest działanie bazuje na wzmaganiu wchłaniania zwrotnego wody w.

Czy przydatne?

Definicja Wazopresyna

Co to jest wazopresyna: Hormon peptydowy wydzielany poprzez podwzgórze. Jego działanie bazuje na wzmaganiu wchłaniania zwrotnego wody w dystalnych kanalikach nerkowych, a również na pobudzaniu skurczu mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych.

Co znaczy Fibrynogen:
Słownik czynnik występujący w procesie krzepnięcia krwi, to jest rodzaj białka rozpuszczonego we krwii wazopresyna co to jest.
Co znaczy Spastyczność:
Słownik wzmożone napięcie mięśniowe, rosnące w sposób przy przyspieszeniu ruchów i pod wpływem bodźców czuciowych wazopresyna definicja.
Co znaczy Natręctwo:
Słownik nieodparty wewnętrzny przymus ulegania nasuwającym się wyobrażeniom i myślom. Regularnie towarzyszy mu przymus ustalonych czynności wazopresyna co znaczy.
Co znaczy Gen:
Słownik nośnik informacji genetycznej wazopresyna słownik.
Co znaczy Kinezyterapia:
Słownik wiedza o użyciu ruchu jako środka leczniczego wazopresyna znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: