completus abortus definicja
Definicja Abortus completus [łac.]. Czym jest jamy macicy uległo całe jajo płodowe (płód i kosmówka.

Czy przydatne?

Definicja Abortus completus [łac.]

Co znaczy abortus completus [łac.]: Poronienie zupełne to postać poronienia gdzie wydaleniu z jamy macicy uległo całe jajo płodowe (płód i kosmówka). Najpewniejszym symptomem poronienia zupełnego jest stwierdzenie całego wydalonego jaja (zarodek w worku owodniowym z szypułą kosmówki). Krwawienie z macicy błyskawicznie ustępuje a sama macica błyskawicznie ulega zmniejszaniu.

Co znaczy Ortodoncja:
Słownik edukacja zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń twarzowo-szczękowo-zgryzowych m. in. przez korekcje ustawienia zębów poprzez nakładanie na zęby aparatów stałych albo abortus completus [łac.] co znaczy.
Co znaczy Poronienia Sztuczne:
Słownik Poronienie, gdzie ukończenie ciąży wykonane jest z przyczyn leczniczych i innych (aborcja abortus completus [łac.] krzyżówka.
Co znaczy Radioterapia:
Słownik Leczenie chorób (raczej nowotworowych) wieloma rodzajami promieniowania jonizującego fotonowego (promieniowanie rtg i gamma) albo cząstkowego (elektrony, neutrony abortus completus [łac.] co to jest.
Co znaczy Radiologia:
Słownik Edukacja o promieniowaniu i promieniotwórczości; dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię abortus completus [łac.] słownik.
Co znaczy Medycyna Wieku Rozwojowego:
Słownik Edukacja o chorobach dzieci i młodzieży i o zapobieganiu i metodach ich leczenia abortus completus [łac.] czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: