habitual abortus definicja
Definicja Abortus habitualis [łac]. Czym jest tej samej kobiety wystąpią trzy albo więcej.

Czy przydatne?

Definicja Abortus habitualis [łac]

Co znaczy abortus habitualis [łac]: Poronienie nawykowe to postać poronienia częstego, gdy u tej samej kobiety wystąpią trzy albo więcej poronienia jedno po drugim. Powodem 40-70% wszystkich poronień nawykowych są poronne jaja płodowe a więc wady rozwojowe zarodka.

Co znaczy Biochemia:
Słownik Edukacja dotycząca chemicznych podstaw życia, opisująca mechanizmy chemiczne zachodzące w komórkach i organizmach żywych i cząsteczki chemiczne biorące w nich udział abortus habitualis [łac] co znaczy.
Co znaczy Anatomia:
Słownik Edukacja o budowie i kształcie żywego ustroju abortus habitualis [łac] krzyżówka.
Co znaczy Farmakologia:
Słownik substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie abortus habitualis [łac] co to jest.
Co znaczy Bezzębie:
Słownik Całkowity brak zębów wywołany ich stratą na przykład wskutek próchnicy abortus habitualis [łac] słownik.
Co znaczy Psychiatria Dziecięco - Młodzieżowa:
Słownik Dział psychiatrii zajmujący się zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży abortus habitualis [łac] czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: