doświadczalna farmakologia definicja
Definicja Farmakologia doświadczalna. Czym jest prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych. Co.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia doświadczalna

Co znaczy farmakologia doświadczalna: Edukacja o lekach i ich działaniu oparta na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych.

Co znaczy Foniatra:
Słownik Dział otolaryngologii zajmujący się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu i leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu farmakologia doświadczalna.
Co znaczy Farmakologia Wieku Rozwojowego:
Słownik Edukacja o lekach i ich działaniu na organizmy rozwijające się farmakologia doświadczalna.
Co znaczy Ftyzjatra:
Słownik wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i profilaktykę gruźlicy płuc i opłucnej i gruźlicy innych farmakologia doświadczalna.
Co znaczy Farmakologia:
Słownik substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie farmakologia doświadczalna.
Co znaczy Fizjologia:
Słownik Tematyka edukacji zajmująca się badaniem i poznawaniem poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka farmakologia doświadczalna.
  • Dodano:
  • Autor: