kliniczna farmakologia definicja
Definicja Farmakologia kliniczna. Czym jest badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia kliniczna

Co znaczy farmakologia kliniczna: Dział medycyny klinicznej opisujący wyniki obserwacji i badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami klinicznymi nowych leków w kilku następnych fazach z zachowaniem obowiązujących regulaminów prawa.

Co znaczy Farmakologia:
Słownik substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie farmakologia kliniczna.
Co znaczy Fizjologia:
Słownik Tematyka edukacji zajmująca się badaniem i poznawaniem poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka farmakologia kliniczna.
Co znaczy Ftyzjatra:
Słownik wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i profilaktykę gruźlicy płuc i opłucnej i gruźlicy innych farmakologia kliniczna.
Co znaczy Flebologia:
Słownik Edukacja o naczyniach żylnych (żyłach) i ich schorzeniach farmakologia kliniczna.
Co znaczy Farmakologia Doświadczalna:
Słownik Edukacja o lekach i ich działaniu oparta na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych farmakologia kliniczna.
  • Dodano:
  • Autor: