kliniczna farmakologia definicja
Definicja Farmakologia kliniczna. Czym jest badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia kliniczna

Co znaczy farmakologia kliniczna: Dział medycyny klinicznej opisujący wyniki obserwacji i badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami klinicznymi nowych leków w kilku następnych fazach z zachowaniem obowiązujących regulaminów prawa.

Co znaczy Radiologia:
Słownik Edukacja o promieniowaniu i promieniotwórczości; dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię farmakologia kliniczna co znaczy.
Co znaczy Nefrologia:
Słownik Tematyka chorób wewnętrznych (interny) dotycząca rozpoznawania i leczenia chorób nerek, a również zajmująca się leczeniem nerkozastępczym (dializoterapia farmakologia kliniczna krzyżówka.
Co znaczy Otorynnolaryngologia:
Słownik Edukacja obejmująca rozpoznawanie i leczenie chorób nosa (rynologia), gardła i krtani (laryngologia) i uszu (otologia, otiatria farmakologia kliniczna co to jest.
Co znaczy Genetyka:
Słownik Edukacja o genach i ich dziedziczeniu i o mechanizmach przekazywania cech dziedzicznych, które wywierają wpływ na zdrowie i chorobę farmakologia kliniczna słownik.
Co znaczy Medycyna Sądowa:
Słownik wykorzystująca wiedzę z zakresu nauk lekarskich i nauk przyrodniczych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości; wiąże edukacji medyczne z naukami prawnymi; obejmuje różnorodne działy, m. in. tanatologię farmakologia kliniczna czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: