farmakologia definicja
Definicja Farmakologia. Czym jest na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia

Co znaczy farmakologia: Edukacja o lekach i substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie, systemy ich działania, zależność pomiędzy budową chemiczną tych substancji a skutkami ich działania, praktyczne wskazania dotyczące stosowania, dawkowania i działaniami niepożądanymi leków, skuteczność działania leków i wzajemne oddziaływania między wieloma lekami.

Co znaczy Test Wassermanna:
Słownik Odczyn wiązania dopełniacza, którego celem jest wykrycie przeciwciał przeciw krętkom bladym we krwi albo płynie mózgowo-rdzeniowym, odpowiedzialnych za postęp kiły farmakologia co to jest.
Co znaczy Dysplazja Stawu Biodrowego:
Słownik Wrodzona wada narządu ruchu polegająca na nieprawidłowym rozwoju stawu biodrowego z niedostatecznym wykształceniem panewki, opóźnionym rozwoju głowy kości udowej i przodoskręceniu szyjki kości udowej farmakologia definicja.
Co znaczy Mikrobiologia Lekarska:
Słownik edukacja o mikroorganizmach, a więc drobnoustrojach) zajmujący się drobnoustrojami chorobotwórczymi dla człowieka i współżyjącymi z organizmem człowieka (na przykład bakteryjna flora jelitowa farmakologia co znaczy.
Co znaczy Gerontologia:
Słownik Edukacja o starzeniu się; o fizjologicznych i psychologicznych procesach zachodzących u starzejącego się człowieka farmakologia słownik.
Co znaczy Chirurgia:
Słownik klinicznej, zajmujący się rozpoznawaniem (diagnostyką) i leczeniem operacyjnym chorób i zaburzeń rozwojowych z odpowiednimi badaniami wstępnymi, zachowawczymi sposobami postępowania i opieką farmakologia znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: