farmakologia definicja
Definicja Farmakologia. Czym jest na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako.

Czy przydatne?

Definicja Farmakologia

Co znaczy farmakologia: Edukacja o lekach i substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie, systemy ich działania, zależność pomiędzy budową chemiczną tych substancji a skutkami ich działania, praktyczne wskazania dotyczące stosowania, dawkowania i działaniami niepożądanymi leków, skuteczność działania leków i wzajemne oddziaływania między wieloma lekami.

Co znaczy Fizjologia:
Słownik Tematyka edukacji zajmująca się badaniem i poznawaniem poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka farmakologia.
Co znaczy Ftyzjatra:
Słownik wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i profilaktykę gruźlicy płuc i opłucnej i gruźlicy innych farmakologia.
Co znaczy Farmakologia Kliniczna:
Słownik klinicznej opisujący wyniki obserwacji i badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami klinicznymi nowych leków w kilku następnych fazach z zachowaniem obowiązujących regulaminów prawa farmakologia.
Co znaczy Farmakologia Wieku Rozwojowego:
Słownik Edukacja o lekach i ich działaniu na organizmy rozwijające się farmakologia.
Co znaczy Farmakologia Doświadczalna:
Słownik Edukacja o lekach i ich działaniu oparta na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych farmakologia.
  • Dodano:
  • Autor: