fizjologia definicja
Definicja Fizjologia. Czym jest poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego.

Czy przydatne?

Definicja Fizjologia

Co znaczy fizjologia: Tematyka edukacji zajmująca się badaniem i poznawaniem poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka.

Co znaczy Farmakologia Doświadczalna:
Słownik Edukacja o lekach i ich działaniu oparta na wynikach badań prowadzonych na zwierzętach doświadczalnych fizjologia.
Co znaczy Foniatra:
Słownik Dział otolaryngologii zajmujący się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu i leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu fizjologia.
Co znaczy Farmakologia:
Słownik substancjach i czynnikach wpływających na czynności żywego organizmu i mogących mieć wykorzystanie jako leki. Współczesna farmakologia bada przemiany chemiczne, jakim ulegają leki w organizmie fizjologia.
Co znaczy Flebologia:
Słownik Edukacja o naczyniach żylnych (żyłach) i ich schorzeniach fizjologia.
Co znaczy Ftyzjatra:
Słownik wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i profilaktykę gruźlicy płuc i opłucnej i gruźlicy innych fizjologia.
  • Dodano:
  • Autor: