ftyzjatra definicja
Definicja Ftyzjatra. Czym jest wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz.

Czy przydatne?

Definicja Ftyzjatra

Co znaczy ftyzjatra: Tematyka medycyny, wywodząca się z edukacji o chorobach wewnętrznych (interny), opisująca powody, diagnostykę, obraz kliniczny, powikłania, leczenie, rokowanie i profilaktykę gruźlicy płuc i opłucnej i gruźlicy innych narządów.

Co znaczy Fizjologia:
Słownik Tematyka edukacji zajmująca się badaniem i poznawaniem poprawnych czynności tkanek i narządów i procesach życiowych całego ustroju człowieka ftyzjatra.
Co znaczy Foniatra:
Słownik Dział otolaryngologii zajmujący się fizjologią i patologią głosu, mowy i słuchu i leczeniem zaburzeń dotyczących głosu, mowy i słuchu ftyzjatra.
Co znaczy Farmakologia Kliniczna:
Słownik klinicznej opisujący wyniki obserwacji i badań prowadzonych u człowieka. Zajmuje się badaniami klinicznymi nowych leków w kilku następnych fazach z zachowaniem obowiązujących regulaminów prawa ftyzjatra.
Co znaczy Flebologia:
Słownik Edukacja o naczyniach żylnych (żyłach) i ich schorzeniach ftyzjatra.
Co znaczy Farmakologia Wieku Rozwojowego:
Słownik Edukacja o lekach i ich działaniu na organizmy rozwijające się ftyzjatra.
  • Dodano:
  • Autor: