geriatryczna psychiatria definicja
Definicja Psychiatria geriatryczna. Czym jest psychicznych występujących w wieku podeszłym, jest to.

Czy przydatne?

Definicja Psychiatria geriatryczna

Co znaczy psychiatria geriatryczna: Dział psychiatrii, który traktuje o wszelkich zaburzeniach psychicznych występujących w wieku podeszłym, jest to po 65 roku życia.

Co znaczy Psychiatria Sądowa:
Słownik Dział psychiatrii zajmujący się zagadnieniami prawnymi dotyczącymi osób psychicznie chorych psychiatria geriatryczna.
Co znaczy Proktologia:
Słownik Tematyka medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem chorób odbytnicy i odbytu psychiatria geriatryczna.
Co znaczy Poronienie Jednoczasowe:
Słownik Poronienie jednoczasowe jest poronieniem inicjalnym do którego dochodzi najczęściej pośrodku pierwszych 3 miesięcy życia (do 12 tygodnia ciąży psychiatria geriatryczna.
Co znaczy Położnictwo:
Słownik klinicznej i edukacja o prawidłowym i nieprawidłowym przebiegu ciąży, porodu i połogu, a również o sposobach i środkach ułatwiających bezpieczne przeprowadzenie porodu zarówno w sytuacjach poprawnych psychiatria geriatryczna.
Co znaczy Psychiatria Dziecięco - Młodzieżowa:
Słownik Dział psychiatrii zajmujący się zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży psychiatria geriatryczna.
  • Dodano:
  • Autor: