medyczna rehabilitacja definicja
Definicja Rehabilitacja medyczna. Czym jest albo urazach, które zostawiły trwałe ślady w ich.

Czy przydatne?

Definicja Rehabilitacja medyczna

Co znaczy rehabilitacja medyczna: Oddziaływania korekcyjne wobec osób po przebytych chorobach albo urazach, które zostawiły trwałe ślady w ich sprawności fizycznej, życiu psychicznym i kontaktach socjalnych. Na rehabilitację leczniczą złożona jest: kinezyterapia (leczenie ruchem), fizykoterapia (zastosowanie leczniczego działania różnych form energii: elektrycznej, cieplnej, mechanicznej, słonecznej), leczenie uzdrowiskowe i klimatyczne, psychoterapia i przystosowanie do życia społecznego (przywrócenie umiejętności do wykonywania pracy).

Co znaczy Reumatologia:
Słownik Dział medycyny wewnętrznej (interny) zajmujący się klasyfikacją, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych rehabilitacja medyczna.
Co znaczy Radiologia:
Słownik Edukacja o promieniowaniu i promieniotwórczości; dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię rehabilitacja medyczna.
Co znaczy Radiologia Dziecięca:
Słownik Dział radiologii zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń wieku dziecięcego przy zastosowaniu promieniowania (rtg, USG, TK, NMR i tak dalej rehabilitacja medyczna.
Co znaczy Radioterapia Paliatywna:
Słownik Radioterapia nowotworów złośliwych, która nie skutkuje wyleczenia, ale hamuje nadmierny przyrost i powstawanie następnych przerzutów rehabilitacja medyczna.
Co znaczy Radioterapia Paliatywna:
Słownik Radioterapia nowotworów złośliwych, która nie skutkuje wyleczenia, ale hamuje nadmierny przyrost i powstawanie następnych przerzutów rehabilitacja medyczna.
  • Dodano:
  • Autor: