nowego przepach prawnych definicja
Jak leczyć Co nowego w przepisach prawnych regulujących wykonywanie stomatologicznych zdjęć.

Czy przydatne?

Definicja Co nowego w przepisach prawnych regulujących wykonywanie stomatologicznych zdjęć rentgenowskich?

Co znaczy Co nowego w przepisach prawnych regulujących wykonywanie stomatologicznych zdjęć rentgenowskich?: O regulaminach prawnych regulujących wykonywanie stomatologicznych zdjęć rentgenowskich podaje gazeta "Twoj Przegląd Stomatologiczny".

Prawo atomowe (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r., nr 42, poz. 276 z późn. zm.). Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa atomowegow zakresie medycyny, w tym stomatologii, zawarte są w licznych rozporządzeniach, z których główne to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 sierpnia 2005 r. w kwestii warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Obecnie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją tego Rozporządzenia, 16 czerwca br. projekt został przekazany do Ministerstwa Zdrowia wspólnie z poprawkami wynikającymi z uwag prawnych MZ.

Źródło: Twój Przegląd Stomatologiczny, Autor: Dr hab. n. med.Różyło- Kalinowska