felczeryzacja medycyny definicja
Jak leczyć Felczeryzacja medycyny receptą na obniżenie poziomu kształcenia lekarzy w polsce? Czym.

Czy przydatne?

Definicja Felczeryzacja medycyny receptą na obniżenie poziomu kształcenia lekarzy w polsce

Co znaczy Felczeryzacja medycyny receptą na obniżenie poziomu kształcenia lekarzy w polsce: Służba Zdrowia pisze, iż wśród 12 projektów ustaw z szumnie zapowiadanego pakietu zdrowotnego znalazł się między innymi projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Głównymi jego założeniami stały się między innymi : skrócenie czasu niezbędnego do uzyskania dyplomu specjalisty i szybsze uzyskanie samodzielności zawodowej poprzez lekarzy.

Najistotniejsze przewidywane zmiany zawarte w projekcie - w okolicy likwidacji LEP to: zniesienie stażu podyplomowego, zmiany w programie studiów i rozszerzenie definicji wykonywania zawodu lekarza - o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.
Czytając projekt ustawy, łatwo odnieść wrażenie, iż wdrożenie go w życie będzie wiązało się z obniżeniem poziomu kształcenia lekarzy w Polsce. Niektórzy przedstawiciele samorządu lekarskiego, komentując zawarte tu zmiany, używają nawet terminu: "felczeryzacja medycyny".


Źródło: Służba zdrowia, Autor: Marek Derkacz
  • Dodano:
  • Autor: