rozliczyć przychód najmu definicja
Jak leczyć Jak rozliczyć przychód z najmu lub działalności gospodarczej? Czym jest.

Czy przydatne?

Definicja Jak rozliczyć przychód z najmu lub działalności gospodarczej

Co znaczy Jak rozliczyć przychód z najmu lub działalności gospodarczej: Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się pomiędzy innymi do podatników osiągających w całości albo części przychody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w dziedzinie wolnych zawodów innych niż realizowane osobiście poprzez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, wyjaśnia i nauczycieli w dziedzinie świadczenia usług edukacyjnych opierających na udzielaniu lekcji na godziny, jeżeli działalność ta nie jest realizowana na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej poprzez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym iż za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważane jest wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło i innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności powiązane z istotą danego zawodu.

źródło: Gazeta Prawna (bonus), autor: Bartosz Dąbrowski
  • Dodano:
  • Autor: