edukacyjnych punktów liczenie definicja
Jak leczyć Liczenie punktów edukacyjnych? Czym jest poprzez lekarzy obowiązkowych punktów.

Czy przydatne?

Definicja Liczenie punktów edukacyjnych

Co znaczy Liczenie punktów edukacyjnych: 5 listopada 2008 r. kończy się chwilę na zgromadzenie poprzez lekarzy obowiązkowych punktów edukacyjnych w pierwszym okresie rozliczeniowym.
To obowiązek wynikający z rozporządzenia w kwestii doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Do pierwszego okresu rozliczeniowego zaliczane będą wszystkie punkty edukacyjne pozyskane po wejściu w życie ustawy o zawodzie lekarza (27 września 1997 r.). Jeżeli doktor nie dysponuje dokumentami, które określają liczbę godz., i szczegółowym programem odbytego szkolenia, trzeba przyjąć, iż każdy dzień udziału w kursie medycznym i kongresie naukowym to 6 godz. szkolenia. Każdy dzień udziału w zjeździe, konferencji albo sympozjum naukowym znaczy 5 godz. szkolenia.
Edyta Szewerniak-Milewska, Puls Medycyny, 2008-09-30, s. 6