edukacyjnych punktów liczenie definicja
Jak leczyć Liczenie punktów edukacyjnych? Czym jest poprzez lekarzy obowiązkowych punktów.

Czy przydatne?

Definicja Liczenie punktów edukacyjnych

Co znaczy Liczenie punktów edukacyjnych: 5 listopada 2008 r. kończy się chwilę na zgromadzenie poprzez lekarzy obowiązkowych punktów edukacyjnych w pierwszym okresie rozliczeniowym.
To obowiązek wynikający z rozporządzenia w kwestii doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Do pierwszego okresu rozliczeniowego zaliczane będą wszystkie punkty edukacyjne pozyskane po wejściu w życie ustawy o zawodzie lekarza (27 września 1997 r.). Jeżeli doktor nie dysponuje dokumentami, które określają liczbę godz., i szczegółowym programem odbytego szkolenia, trzeba przyjąć, iż każdy dzień udziału w kursie medycznym i kongresie naukowym to 6 godz. szkolenia. Każdy dzień udziału w zjeździe, konferencji albo sympozjum naukowym znaczy 5 godz. szkolenia.
Edyta Szewerniak-Milewska, Puls Medycyny, 2008-09-30, s. 6
Leczenie LEKARZ RADZI:
Zabieg Ciebie" umieściła na swoch łamach rady stomatologów stanowiące odpowiedzi na pytania czytelników. Odpowiedzi na listy czytelników udzielają eksperci z prywatnej lecznicy stomatologiczno liczenie punktów edukacyjnych.
Leczenie Lekarze Chcą Wyrównania Płac:
Zabieg jednogłośnie nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, przewidującą zróżnicowanie wynagrodzeń rezydentów w zależności od roku szkolenia i specjalizacji. W myśl projektu rozporządzenia liczenie punktów edukacyjnych.
Leczenie Lekarze Poczekają Na Zmiany W Nauce:
Zabieg Prawna omawia zmiany w zasadach kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Posłowie nie zgadzają się na całkowitą likwidację lekarskiego egzaminu państwowego. Częściowo jego funkcje ma pełnić lekarski liczenie punktów edukacyjnych.
Leczenie Lekarz Pracujący W NZOZ-Ie Nie Musi Rejestrować Praktyki:
Zabieg zakłady opieki zdrowotnej, podobnie jak zakłady publiczne, mogą zatrudniać lekarzy w dwóch formach: na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pierwsza z tych form zatrudnienia liczenie punktów edukacyjnych.
Leczenie Lekarze Walczą Ze Sobą Na Reklamy:
Zabieg Lekarska chce zabronić ogromnym prywatnym lecznicom ogłaszania się na billboardach. Broni w ten sposób małych gabinetów, które nie mają prawa do takiej promocji. W czasie gdy spore spółki chcą liczenie punktów edukacyjnych.
  • Dodano:
  • Autor: