przyszłego roku nastąpią definicja
Jak leczyć Od przyszłego roku nastąpią zmiany w zwolnieniach z VAT? Czym jest podatku od towarów i.

Czy przydatne?

Definicja Od przyszłego roku nastąpią zmiany w zwolnieniach z VAT

Co znaczy Od przyszłego roku nastąpią zmiany w zwolnieniach z VAT: Nastąpi zmiana podstawy prawnej dotyczącej zwolnień w podatku od towarów i usług.

Zwolnienia określone dotychczas w załączniku nr 4 do ustawy o VAT zostaną przeniesione do art. 43 ust. 1 tego aktu prawnego. Ponadto po wejściu zmian wybrane zwolnienia, jak na przykład dotyczące usług opieki medycznej i usług edukacyjnych, będą miały węższy zakres.
Oddzielną kategorię zwolnień przewidziano dla usług wymienionych ponad, lecz świadczonych poprzez lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Autor: Łukasz Zalewski