odbudowa korony zęba użyciem definicja
Jak leczyć Odbudowa korony zęba 22 z użyciem wkładu z włókna szklanego? Czym jest się do odbudowy.

Czy przydatne?

Definicja Odbudowa korony zęba 22 z użyciem wkładu z włókna szklanego

Co znaczy Odbudowa korony zęba 22 z użyciem wkładu z włókna szklanego: Wkłady z włókna szklanego są estetyczne i idealnie nadają się do odbudowy uszkodzonej korony zęba po leczeniu endodontycznym, a również - w połączeniu z materiałem do odbudowy zrębu - mogą stanowić podbudowę pod prace protetyczne.
Dzięki swej elastyczności wkłady w znacznej części pochłaniają siły działające na ząb, chroniąc tym samym korzeń przed uszkodzeniem. Dodatkową zaletą wkładów z włókna szklanego jest łatwość usunięcia ich z kanału w przypadku potrzeby rewizji endodontycznej. Zastosowanie włókien w wykonawstwie mostów pozwala nawet zrezygnować ze szlifowania zębów filarowych i zaoszczędzić ich tkanki swoje. Materiały z włókien szklanych można gdyż stosować w konstrukcji mostu protetycznego odtwarzającego brakujący ząb. Istnieje tu ponadto sposobność wykonania uzupełnienia protetycznego bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta, bez konieczności współpracy z technikiem, i skrócenie czasu zaopatrzenia braku zębowego do jednej wizyty.
Monika Dawiec, Twój Przegląd Stomatologiczny, 2008-10-01, s. 44
Leczenie Opłacanie Podatku W Formie Ryczałtu:
Zabieg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej odbudowa korony zęba 22 z użyciem wkładu z włókna szklanego.
Leczenie Obowiązkowe Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Lekarzy Po Zmianie Przepisów:
Zabieg poprzez lekarzy i lekarzy dentystów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych został wprowadzony poprzez art. 48 Ustawy z 5 grudnia 1996 r. o odbudowa korony zęba 22 z użyciem wkładu z włókna szklanego.
Leczenie Olśniewający Uśmiech:
Zabieg próbowali wybielać zęby, stosując... szmatki nasączone moczem. Związki mocznika są nawet w składzie najnowocześniejszych dziś służących - i nadzwyczajnie efektywnych - chemicznych wybielaczy. W odbudowa korony zęba 22 z użyciem wkładu z włókna szklanego.
Leczenie Od Przyszłego Roku Nastąpią Zmiany W Zwolnieniach Z VAT:
Zabieg podstawy prawnej dotyczącej zwolnień w podatku od towarów i usług. Zwolnienia określone dotychczas w załączniku nr 4 do ustawy o VAT zostaną przeniesione do art. 43 ust. 1 tego aktu prawnego. Ponadto odbudowa korony zęba 22 z użyciem wkładu z włókna szklanego.
Leczenie Ocena In Vitro Szczelności Rutynowego Wypełnienia:
Zabieg przeprowadzone leczenie endodontyczne ma na celu trwałą eliminację patogenów bakteryjnych odpowiedzialnych za postęp infekcji miazgi. Po chemo-mechanicznym opracowaniu mechanizmu korzeniowego bardzo odbudowa korony zęba 22 z użyciem wkładu z włókna szklanego.
  • Dodano:
  • Autor: