opłacanie podatku formie definicja
Jak leczyć Opłacanie podatku w formie ryczałtu? Czym jest od niektórych przychodów osiąganych.

Czy przydatne?

Definicja Opłacanie podatku w formie ryczałtu

Co znaczy Opłacanie podatku w formie ryczałtu: Wedle przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym także wtedy, gdy działalność ta jest prowadzona w formie firmy cywilnej osób fizycznych albo firmy jawnej osób fizycznych.

Istnieje sporo wyłączeń z możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania nie będzie możliwa w razie podatników osiągających w całości albo w części przychody z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w dziedzinie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w dziedzinie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (dotyczy lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, wyjaśnia i nauczycieli w dziedzinie świadczenia usług edukacyjnych opierających na udzielaniu lekcji na godziny).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna