procedura właściwego definicja
Jak leczyć Procedura właściwego przechowywania materiałów oraz narzędzi sterylnych w placówce? Czym.

Czy przydatne?

Definicja Procedura właściwego przechowywania materiałów oraz narzędzi sterylnych w placówce

Co znaczy Procedura właściwego przechowywania materiałów oraz narzędzi sterylnych w placówce: Procedura właściwego przechowywania materiałów i narzędzi sterylnych w placówce powinna opierać się na następujących praktycznych założeniach (faktach, tezach) tworzących instrukcję prawidłowego magazynowania:
W placówce powinna być wyznaczona osoba, która ponosiłaby odpowiedzialność za przeprowadzanie mechanizmów sterylizacji, a tym samym za wdrażanie i przestrzeganie procedury właściwego przechowywania jałowych narzędzi i tym podobne
Materiał pozostaje jałowy do momentu skażenia go w trakcie na przykład wyjmowania z opakowania, transportu i tym podobne
Przykład: Niewłaściwy transport narzędzi po sterylizacji , jest to w niedostosowanych do tego celu pojemnikach, może doprowadzić do ich rozjałowienia przez przebicie pakietów (mechaniczne uszkodzenie) zbyt gęsto umieszczonych w pojemniku transportowym. Dlatego z każdym pakietem należy się obchodzić ostrożnie, niezależnie od jakości materiału opakowaniowego. Natomiast transport sterylnych pakietów powinien się odbywać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (bądź wózkach w razie większej liczby pakietów), które powinny być zamknięte.
Jałowość zawartości opakowania jest zależna raczej od metody przechowywania.
Materiał bądź narzędzia znajdujące się w rozszczelnionym, uszkodzonym albo otwartym opakowaniu uważane jest za niesterylne.
Celem użytkownika powinno być dążenie do skrócenia czasu składowania materiału i narzędzi po sterylizacji.
Przykład: Przede wszystkim należy korzystać sprzętu magazynowanego poprzez dłuższy czas. Daje to sposobność unikania zbyt długiego okresu przechowywania narzędzi, a co za tym idzie uniknięcia ryzyka straty sterylności, lecz sposób ta ułatwia także gospodarowanie wysterylizowanym materiałem.
Opakowania powinny być poprawnie opisane (oznakowane). Należy umieszczać na nich datę sterylizacji. Data powinna być umieszczona w widocznym miejscu i naniesiona w sposób czytelny!
Jeśli jest wyodrębnione pomieszczenie do magazynowania materiału i narzędzi po sterylizacji, to należy pamiętać, iż powinno ono mieć gładkie, łatwe do mycia i poddania dezynfekcji ściany ( także podłogi), a również posiadać odpowiednią wentylację.
Pomieszczenie, o którym mowa ponad powinno być obsługiwane poprzez wyznaczoną osobę bez dostępu osób trzecich.
Wybrane parametry środowiska mają wpływ na moment przechowywania. Należy przechowywać materiały i narzędzia po procesie sterylizacji z dala od źródeł ciepła, chronić przed zawilgoceniem. Fundamentalne parametry przechowywania to:
stała temperatura w dziedzinie: 100°C-300°C
wilgotność względna utrzymana w przedziale między
40%-60%
brak bezpośredniego wpływu promieniowania słonecznego – dlatego także nie wolno składować sterylnych pakietów, na przykład w otwartych pojemnikach na parapetach okiennych i tym podobne

unikanie kontaktu pakietów z wodą i środkami dezynfekcyjnymi (nie przechowywać pakietów w pobliżu umywalki albo zlewozmywaka bądź na wilgotnych blatach).
Istotne jest, by nie układać pakietów warstwami, tzn. jeden na drugim, i nie związywać ich ze sobą – zabezpiecza to przed możliwością na przykład przebicia.
Poprawny sposób opakowania materiału i narzędzi poddawanych procesowi sterylizacji ma ważny wpływ na czas ich przechowywania.
Wpływ na przedłużenie okresu sterylności ma ( także magazynowanie pakietów po sterylizacji w miejscach zamkniętych, na przykład szafach (szufladach).
Przykład: W gabinecie stomatologicznym zamknięte płytki Petriego z wysterylizowanymi wiertłami stomatologicznymi powinny być przechowywane na przykład w szufladach asystora.
Powinno się ograniczać wszelakie manipulacje, na przykład dotykanie, przemieszczanie pakietów do niezbędnego minimum.
Zmiana warunków klimatycznych ma wpływ na sposobność przenikania drobnoustrojów.
Każde dodatkowe zabezpieczenie (szafa, pojemnik) wydłuża sposobność przechowywania materiału poddanego procesowi sterylizacji.
w trakcie przechowywania na przykład na regałach należy zapewnić odległość od podłogi przynajmniej na poziomie 30 cm.
Należy przestrzegać reżimu sanitarnego (odpowiedni stopień czystości) miejsc składowania i przechowywania materiałów i narzędzi po sterylizacji. raczej trzeba zabezpieczać jałowe pakiety przed kurzem, a również zabezpieczać otoczenie przed mikroorganizmami (zabiegi dezynfekcji) i insektami (zabiegi dezynsekcji).
Producenci opakowań do sterylizacji (pozytywnie zaopiniowanych poprzez uprawnione instytucje) wedle PN-EN 868 przeprowadzają weryfikację swoich produktów w szczególnych warunkach, w celu sprawdzenia zachowania sterylności znajdującego się w danym opakowaniu sprzętu (materiałów, narzędzi). W oparciu o te wyniki producenci określają różne okresy przechowywania gwarantujące sterylność. Niestety, pomimo poprawy tego stanu rzeczy w polskich placówkach medycznych warunki przechowywania jałowego sprzętu nadal są złe.
Dlatego przyjmuje się min. okresy przechowywania opakowań po sterylizacji deklarowane poprzez ich producentów:
Opakowania papierowe, dwie warstwy papieru – 4 tyg.
Torebki i rękawy papierowo-foliowe zamykane zgrzewarką:
pojedyncza torba – 6 mies.
dwie torby jedna w drugiej indywidualnie zgrzane – 12 mies.
Drobny sprzęt medyczny, na przykład wiertła stomatologiczne sterylizowane na płytkach Petriego i w nich przechowywane, opisane datą przeprowadzenia procesu, bez ich uprzedniego otwierania po wyjęciu ze sterylizatora – 7 dni
Leczenie Pulpoendometr I Tampony Tubulex:
Zabieg proponuje Pulpometr, Endometr i sterylne tampony Tubulex. Pulpometr służy do badania progu pobudliwości miazgi zębów stałych i mlecznych, Endometr natomiast - do elektronicznej lokalizacji otworu procedura właściwego przechowywania materiałów oraz narzędzi sterylnych w placówce.
Leczenie Pacjenci Z Lepszą Ochroną Zębów:
Zabieg informuje, iż dzisiaj w życie wchodzi nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia z 12 stycznia 2011 r. w kwestii świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. nr 16, poz. 77 procedura właściwego przechowywania materiałów oraz narzędzi sterylnych w placówce.
Leczenie Plan Więckowskiej:
Zabieg donosi, iż już za rok pojawią się pierwsze prywatne polisy zdrowotne. System chroniący przed selekcją pacjentów obejmowanych ubezpieczeniem to pomysł resortu zdrowia na reformę mechanizmu. Zmiany procedura właściwego przechowywania materiałów oraz narzędzi sterylnych w placówce.
Leczenie Projekty, Konsultacje, Założenia:
Zabieg Zdrowia już po raz drugi w tej kadencji przygotowało pakiet projektów ustaw, które mają zreformować polską ochronę zdrowia. O przygotowaniach do "ofensywy ustawodawczej" słyszeliśmy już na procedura właściwego przechowywania materiałów oraz narzędzi sterylnych w placówce.
Leczenie PIS Walczy Z Platformą Na Dentystów I Ułatwienia Dla Matek:
Zabieg swój plan dla służby zdrowia - donosi Rzeczpospolita. Postuluje referendum w kwestii komercjalizacji szpitali i kwestionuje likwidację tak zwany leków za grosz. PiS ma przedstawić dziś na konferencji procedura właściwego przechowywania materiałów oraz narzędzi sterylnych w placówce.
  • Dodano:
  • Autor: