szkodliwy pakiet ustaw definicja
Jak leczyć Szkodliwy pakiet ustaw zdrowotnych? Czym jest zdrowotnych dotyczących: przekształceń.

Czy przydatne?

Definicja Szkodliwy pakiet ustaw zdrowotnych

Co znaczy Szkodliwy pakiet ustaw zdrowotnych: Sejm RP kończy prace nad rządowym pakietem ustaw zdrowotnych dotyczących: przekształceń szpitali, dochodzenia odszkodowań poprzez pacjentów, zmiany mechanizmu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, informatyzacji służby zdrowia i przekształcenia mechanizmu refundacji.

W opinii BCC sporo zapisów w takich ustawach łamie Konstytucję RP - pisze portal epacjent.pl.
Zawarte w pakiecie ustaw zdrowotnych rozwiązania prawne w wielu sytuacjach nie spełniają istotnego wymogu dobrego prawa: maksimum celów gospodarczych, środowiskowych i socjalnych przy możliwym minimum obciążenia podmiotów gospodarczych i obywateli.
Ustawa refundacyjna wprowadza urzędowe ceny i marże leków i ustala 17-procent limit na refundację. Penalizuje przewarzająca część legalnych działań przedsiębiorców aktualnych na polskim rynku leków. Stwarza nowe bariery prawne i administracyjne. Drastycznie narusza konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej i swobodę zawierania umów.
Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wprowadza zmiany w systemie ich kształcenia, likwiduje staż podyplomowy i Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy. Przyjęta formuła kształcenia nie zapewnia nabycie zdolności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Źródło: www.epacjent.pl