wybrane czynniki ryzyka definicja
Jak leczyć Wybrane czynniki ryzyka próchnicy zębów u pacjentów? Czym jest dotyka pacjentów w młodym.

Czy przydatne?

Definicja Wybrane czynniki ryzyka próchnicy zębów u pacjentów

Co znaczy Wybrane czynniki ryzyka próchnicy zębów u pacjentów: Stwardnienie rozsiane jest chorobą neurologiczną, która dotyka pacjentów w młodym wieku. Wspólnie z postępem dolegliwości dołączają się i utrwalają liczne zaburzenia neurologiczne. Bardzo częstym pierwszym symptomem SM jest nagłe pojawienie się problemów z poruszaniem się, rzadziej występuje niesprawność mięśni kończyn górnych, w szczególności dłoni.
Stwardnienie rozsiane występuje z częstotliwością 30-100 zachorowań na 100000 mieszkańców, raczej osób w wieku 30-35 lat. Chorzy na stwardnienie rozsiane, stosunkowo postępu dolegliwości, tracą manualną sprawność, co uniemożliwia im poruszanie się i dbanie o swoją higienę, w tym także o higienę j. ustnej, gdzie wielkie znaczenie ma regularne i poprawne szczotkowanie zębów. stosunkowo potrzeby używa się różnych preparatów o działaniu bakteriobójczym albo bakteriostatycznym, których celem jest polepszenie higieny j. ustnej chorego. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie j. ustnej jest poprawne wydzielanie śliny poprzez gruczoły ślinowe. W organizmie ludzkim ślina spełnia sporo różnorodnych funkcji. Funkcja ochronna jest spełniana dzięki płynnej i galaretowatej konsystencji śliny, która pokrywa twarde struktury j. ustnej, chroniąc miękkie przed zranieniem lub wysuszeniem. Ślina pomaga w oczyszczaniu j. ustnej ze złuszczonego nabłonka i resztek pokarmowych. Formowanie kęsa pokarmowego jest możliwe dzięki śluzowemu komponentowi śliny. Antybakteryjna funkcja śliny jest możliwa dzięki obecności takich substancji, jak: lizozym, laktoferryna, sialoperoksydazy, przeciwciała, leukocyty i glikoproteiny, które wykazują umiejętność do agregacji bakterii. Zawarte w ślinie immuno-globuliny ograniczają adhezję bakterii do błony śluzowej j. ustnej, indukują aglutynację i hamują enzymy metaboliczne bakterii. Funkcja buforowa śliny jest możliwa dzięki obecności dwóch układów utrzymujących równowagę kwasowo-zasadową. To są dwa fundamentalne układy buforowe: fosforanowy i węglanowy, zapewniające utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej i neutralizację kwasów wytwarzanych poprzez bakterie, a również tych zawartych w pożywieniu. Obecność w ślinie składników mineralnych: wapnia, fosforanów, fluoru, umożliwia zachodzenie poprawnych mechanizmów dojrzewania szkliwa i hamowania demineralizacji i remineralizacji uszkodzeń. U pacjentów z SM ryzyko dolegliwości próchnicowej występuje z wielu powodów. W pierwszej kolejności u chorych tych bardzo regularnie pojawia się neuralgia nerwu trójdzielnego, zatem zabiegi higieniczne realizowane są tylko w momencie, kiedy nie odczuwają choroby bólowych. Takie zachowania wywołują nadmierne zaleganie płytki bakteryjnej, co z powodu prowadzi do próchnicy.
Sylwia Chroma, Stomatologia Współczesna, 2008-10-01, s. 24