rządowymi regulacjami definicja
Jak leczyć Za rządowymi regulacjami przemawia wiele argumentów? Czym jest kompleksowego.

Czy przydatne?

Definicja Za rządowymi regulacjami przemawia wiele argumentów

Co znaczy Za rządowymi regulacjami przemawia wiele argumentów: Projekt ustawy o działalności leczniczej to próba kompleksowego uregulowania strony organizacyjno-prawnej świadczenia usług medycznych. Proponowane rozwiązania dają nadzieję na rozwiązanie wielu problemów służby zdrowia - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Kluczowym celem ustawy o działalności leczniczej (UDL) jest uporządkowanie form prawnych, w jakich są udzielane świadczenia zdrowotne. Dziś przedmiotowe sprawy są uregulowane w kilku aktach prawnych, jest to w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty czy ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Autor: Maria Wielgosz