funkcjonalnych aparatów definicja
Jak leczyć Zastosowanie aparatów funkcjonalnych? Czym jest aparatów funkcjonalnych. Ideą działania.

Czy przydatne?

Definicja Zastosowanie aparatów funkcjonalnych

Co znaczy Zastosowanie aparatów funkcjonalnych: Aparaty FGB należą do szerokiej ekipy ortodontycznych aparatów funkcjonalnych. Ideą działania aparatu jest przywrócenie prawidłowej funkcji układu stomatognatycznego przez tworzenie nowej okluzji. Aparatów FGB używa się także w celu likwidacji i zapobiegania dysfunkcjom i parafunkcjom narządu żucia.
Opisywane aparaty można podzielić na trzy zasadnicze ekipy: FGB Open, FGB Deep I i FGB Deep II. Aparat FGB Open projektuje się w oparciu o pomiary cefalometryczne pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem nachylenia płaszczyzny zgryzu, wyników pomiaru PP/MP, szkieletowej klasy Angle'a i w oparciu o obecność wad zębowych. Bardzo istotne jest także przeprowadzenie dodatkowego badania kondylograficznego dla zdiagnozowania funkcji stawu skroniowo-żuehwowego. Wykorzystanie aparatu funkcjonalnego FGB Open przedstawiono na przykładzie 7-letniej pacjentki ze zgryzem krzyżowym bocznym w uzębieniu mieszanym. Zgryz krzyżowy występuje po stronie lewej od zęba 62 do 65, także pierwsze stale trzonowce z lewej strony są ustawione w zgryzie krzyżowym. Przed rozpoczęciem leczenia i zaprojektowaniem aparatu pacjentka miała wykonane pomiary cefalometryczne Cadias, badanie kondylograficzne Cadiax i pobrany zgryz z łukiem twarzowym. Aparat jest tak zaprojektowany, iż wymusza u pacjenta odruchowe, poprawne ułożenie żuchwy. To jest możliwe dzięki odpowiedniemu nachyleniu i wyprofilowaniu metalowych płytek. U pacjentki zaraz po założeniu aparatu widać, jak natychmiastowo następuje przesunięcie środka symetrii do prawidłowej osi. W razie opisywanej pacjentki zastosowano, zbudowane z dodatkowych przedmiotów, sprężynki oparte o podniebienne powierzchnie siekaczy górnych. Pacjenci w trakcie leczenia nie uskarżają się na choroby bólowe. Z kolei w czasie leczenia ortodontycznego aparatem aktywnym, który ściśle przylega do powierzchni zębów, zawsze istnieje ryzyko niedokładnego założenia aparatu poprzez dziecko, przez wzgląd na czym przestaje on działać. W razie stosowania aparatu FGB nie ma takiej możliwości. Nie da się założyć go źle albo tak, by był nieaktywny. Dlatego skraca się czas leczenia. Po dwóch miesiącach leczenia aparatem FGB pacjentka odruchowo ustawiała żuchwę w osi symetrii.
Twój Przegląd Stomatologiczny, 2008-10-01, s. 64
Leczenie Zmiany W Jamie Ustnej U Kobiet W Ciąży:
Zabieg ciąży, z racji między innymi na zmiany hormonalne w organizmie, jest bardziej niż zazwyczaj narażona na stany chorobowe j. ustnej. Odnotowuje się powiększone wytwarzanie hormonów białkowych i zastosowanie aparatów funkcjonalnych.
Leczenie Zarządzenie Nr 90/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Z Dnia 16 Października 2008 R.:
Zabieg warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej zastosowanie aparatów funkcjonalnych.
Leczenie Za Rządowymi Regulacjami Przemawia Wiele Argumentów:
Zabieg działalności leczniczej to próba kompleksowego uregulowania strony organizacyjno-prawnej świadczenia usług medycznych. Proponowane rozwiązania dają nadzieję na rozwiązanie wielu problemów służby zastosowanie aparatów funkcjonalnych.
Leczenie Zanim Przerobisz Lokal Na Gabinet, Zapytaj Sąsiada O Zgodę:
Zabieg uznał, iż osoba, której przysługuje prawo własności do lokalu sąsiadującego z lokalem objętym postępowaniem o określenie warunków zabudowy, posiada biznes prawny, by uczestniczyć w tym postępowaniu w zastosowanie aparatów funkcjonalnych.
Leczenie Zdrowe Dziąsła To Zdrowe Zęby:
Zabieg dziąsłami ma co drugi dorosły i co trzeci nastolatek. Aczkolwiek dziedziczy się pewną skłonność do chorób dziąseł i przyzębia - to do głównych przyczyn schorzeń wymieniamy tu niewłaściwą higienę j zastosowanie aparatów funkcjonalnych.
  • Dodano:
  • Autor: