zmiany jamie ustnej kobiet definicja
Jak leczyć Zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży? Czym jest hormonalne w organizmie, jest bardziej.

Czy przydatne?

Definicja Zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży

Co znaczy Zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży: Kobieta w okresie ciąży, z racji między innymi na zmiany hormonalne w organizmie, jest bardziej niż zazwyczaj narażona na stany chorobowe j. ustnej. Odnotowuje się powiększone wytwarzanie hormonów białkowych i sterydowych.
Progesteron skutkuje powiększenie przepuszczalności naczyń włosowatych i proliferację drobnych naczyń krwionośnych, nasila odpowiedź zapalną na czynniki bakteryjne, co manifestuje się obrzmieniem, zaczerwienieniem i przekrwieniem dziąseł. Z kolei powiększone stężenie estrogenów wpływa na przyrost proliferacji komórek dziąsła i ilości glikogenu w nabłonku i obniża efektywność bariery nabłonkowej. Dlatego błona śluzowa jest bardziej podatna na wszelkiego rodzaju podrażnienia. Symptomy chorobowe narastają stosunkowo trwania ciąży i obserwowane są najczęściej ok. 2.-3. miesiąca. Regularnie zanikają samoistnie po porodzie, z racji na znaczące pomniejszenie poziomu tych hormonów, albo pojawiają się w czasie kolejnej ciąży. Zmiany najczęściej dotyczą błony śluzowej i przyzębia, powodując ich przerost i rozpulchnienie, co należy wyjaśniać powiększonym wpływem hormonów sterydowych. Dlatego regularnie obserwuje się ciążowe zapalenie dziąseł, które powiązane jest z obecnością płytki nazębnej, gdzie mikroorganizmy zlokalizowane w szczelinie dziąsłowej produkują enzymy i uszkadzają nabłonek, komórki tkanki łącznej, a również składniki obecne w przestrzeniach międzyzębowych, jest to kolagen, substancję fundamentalną i glikozaminoglikany. Zapalenie to charakteryzuje się różnym obrazem klinicznym. Może ono obejmować: ciążowe zapalenie dziąseł pojedyncze - charakteryzuje się niewielkim sprowokowanym krwawieniem z dziąseł, co należy przypisać zmianom naczyniowym wywołanym poprzez progesteron, ciążowe zapalenie dziąseł rozlane krwotoczne - występuje jako rumieniowe zapalenie dziąseł z cienkim czerwonym rąbkiem mniej albo bardziej intensywnym na wolnym brzegu dziąsła, regularnie o barwie malinowej, przerostowe zapalenie dziąseł umiejscowione - obejmuje jedną albo większą liczbę brodawek w obrębie zębów przednich, które są obrzmiałe, przekrwione, krwawiące, a ich przerost może się rozszerzyć na szyjkę zęba, przerostowe zapalenie dziąseł uogólnione - dotyczy rozrostu brodawkowatego koron zębów, guz ciążowy - zwany nadziąslakiem ciężarnych, ziarniniak ciążowy albo ziarniniak ropotwórczy - występuje u 1-9 procent kobiet ciężarnych, między 2. a 5. miesiącem ciąży i jest rezultatem nadmiernej proliferacji kapilar w hipertroficznych dziąsłach. przyrost ziarniaka jest błyskawiczny, ale niebolesny, może powodować krwawienie w trakcie spożywania pokarmów, z racji na jego mocne unaczynienie. Pojawia się w rejonie brodawki dziąsłowej, pomiędzy zębami siecznymi albo w przestrzeniach międzyzębowych zębów bocznych, częściej w szczęce niż w żuchwie. Opisywane są przypadki jego lokalizacji na języku, wyrostku zębodołowym albo wargach. Obraz kliniczny guza ciążowego jest zbliżony do nadziąślaka. Może być on zrośnięty z podłożem na całej przestrzeni albo zamocowany na szypule. Średnica zmiany wynosi ok. 2 cm. Najczęściej jego kształt jest kulisty, a na powierzchni guza może pojawić się nadżerka, owrzodzenie albo martwica, wywołana urazem w trakcie nagryzania. Spore zmiany wywołują przemieszczenie zębów, a również zwiększają ich ruchomość, doprowadzając do zaniku podłoża kostnego. Najczęściej występują pojedynczo, lecz zdarzają się przypadki mnogiego ich pojawiania się. Histologicznie guz ma budowę włóknistą. Pierwszą warstwą jest nieregularnie rozrośnięty nabłonek paraepidermoaidalny, zaś pod nią lokalizują się liczne poszerzone naczynia krwionośne i fibroblasty. Tkanka łączna jest bogata w leukocyty i komórki plazmatyczne. Leczenie tych zmian jest wyłącznie chirurgiczne i bazuje na całkowitym ich wyniszczeniu sposobem klasyczną bądź techniką laserową. Ta druga sposób jest bardziej rekomendowana, z racji na komfort pacjentki, krótki czas trwania zabiegu, brak krwawienia w trakcie operacji i brak szwów na ranie pooperacyjnej. Ponadto, co jest główne, po wykorzystaniu w leczeniu tych zmian lasera C0,, nie obserwuje się nawrotu dolegliwości w odróżnieniu do metod klasycznych. Guz ciążowy należy różnicować z guzem olbrzymiokomórkowym i nadziąslakiem.
Grażyna Grzesiak-Janas, Twój Przegląd Stomatologiczny, 2008-10-01, s. 62
Leczenie Zalecenia W Zakresie Sposobu Dokumentowania Zgłaszania Podejrzenia Lub Rozpoznania Choroby Zakaźnej:
Zabieg ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2003 r. w kwestii wzorów formularzy zgłoszeń zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży.
Leczenie Zanim Przerobisz Lokal Na Gabinet, Zapytaj Sąsiada O Zgodę:
Zabieg uznał, iż osoba, której przysługuje prawo własności do lokalu sąsiadującego z lokalem objętym postępowaniem o określenie warunków zabudowy, posiada biznes prawny, by uczestniczyć w tym postępowaniu w zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży.
Leczenie Zarządzenie Nr 90/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Z Dnia 16 Października 2008 R.:
Zabieg warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - Program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży.
Leczenie Za Rządowymi Regulacjami Przemawia Wiele Argumentów:
Zabieg działalności leczniczej to próba kompleksowego uregulowania strony organizacyjno-prawnej świadczenia usług medycznych. Proponowane rozwiązania dają nadzieję na rozwiązanie wielu problemów służby zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży.
Leczenie Zdrowe Dziąsła To Zdrowe Zęby:
Zabieg dziąsłami ma co drugi dorosły i co trzeci nastolatek. Aczkolwiek dziedziczy się pewną skłonność do chorób dziąseł i przyzębia - to do głównych przyczyn schorzeń wymieniamy tu niewłaściwą higienę j zmiany w jamie ustnej u kobiet w ciąży.
  • Dodano:
  • Autor: