agent definicja
Słownik Agent definicja. Czym jest zleceniodawcy albo zawierająca je w jego imieniu; 2. dyplomata.

Czy przydatne?

Definicja Agent

Co oznacza AGENT: 1. osoba pośrednicząca w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy albo zawierająca je w jego imieniu; 2. dyplomata akredytowany za granicą przy głowie państwa albo ministrze spraw zagranicznych; 3. sekretny funkcjonariusz policyjnych organów śledczych, wywiadowca albo sekretny pracownik obcego wywiadu, szpieg

Czym jest Agent znaczenie w Słownik wyrazy A .

Co znaczy Atonia:
Słownik 1. bezdźwięczność, słowo niemający własnego akcentu; 2. niedowład, zwiotczenie tkanek agent.
Co znaczy Antyk:
Słownik 1. świat starożytny, kultura starożytna (raczej grecko łacińska); 2. zabytek przeszłości, element bardzo stary, staroświecki agent.
Co znaczy As:
Słownik 1. najwyższy honor w każdym kolorze kart do gry; 2. moneta miedziana będąca w obiegu w starożytnym Rzymie i w niektórych średniowiecznych krajach europejskich agent.
Co znaczy Autochton:
Słownik 1. człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru; 2. masy skalne, które w trakcie ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej nie uległy przemieszczeniu agent.
Co znaczy Akumulator:
Słownik 1. urządzenie do magazynowania energii; 2. w maszynie cyfrowej: rejestr do magazynowania wyników operacji arytmetycznych i logicznych agent.
  • Dodano:
  • Autor: