amplifikacja definicja
Słownik AMPLIFIKACJA definicja. Czym jest wyrazu innym bliskoznacznym, lecz nadającym mu odmienną.

Czy przydatne?

Definicja Amplifikacja

Co oznacza AMPLIFIKACJA: 1. figura stylistyczna polegająca na zastąpieniu danego wyrazu innym bliskoznacznym, lecz nadającym mu odmienną barwę emocjonalną, nagromadzenie wielu zbieżnych ustaleń; 2. dopełnienie brakującej części tekstu na podstawie rękopisu, odmiennego wydania i tym podobne; 3. wzmacnianie prądu, napięcia, mocy itp

Czym jest Amplifikacja znaczenie w Słownik wyrazy A .

Co znaczy Abrakadabra:
Słownik 1. słowo bez treści, któremu w starożytności i średniowieczu przypisywano moc magiczną; 2. ironicznie albo żartobliwie o czymś, na przykład o niejasnym i niezrozumiałym tekście amplifikacja co znaczy.
Co znaczy Akademik:
Słownik 1. słuchacz wyższej uczelni, student; 2. członek akademii - instytucji skupiającej uczonych albo artystów; 3. dom, gdzie mieszkają studenci; 4. prof. wyższej uczelni amplifikacja krzyżówka.
Co znaczy Atrybut:
Słownik właściwość danej rzeczy albo osoby wyróżniająca ją spośród innych; 2. charakterystyczna, nieodłączna cecha przedmiotu, bez której nie mógłby on istnieć albo byłby nie do pomyślenia; 3. przydawka amplifikacja co to jest.
Co znaczy Agent:
Słownik pośrednicząca w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy albo zawierająca je w jego imieniu; 2. dyplomata akredytowany za granicą przy głowie państwa albo ministrze spraw zagranicznych; 3. sekretny amplifikacja słownik.
Co znaczy Agregat:
Słownik 1. w chemii i fizyce skupienie cząsteczek o różnym charakterze wiązań wzajemnych; 2. zespół sprzężonych ze sobą różnych maszyn wykonujących określoną pracę amplifikacja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: