aspirant definicja
Słownik Aspirant definicja. Czym jest samodzielnej pracy naukowej; 2. stopień oficerski w.

Czy przydatne?

Definicja Aspirant

Co oznacza ASPIRANT: 1. pracownik zakładu naukowego przygotowujący się do samodzielnej pracy naukowej; 2. stopień oficerski w pożarnictwie i w policji; 3. osoba starająca się, ubiegająca się o coś; 4. drzewo wyborowej jakości w trzebieży selekcyjnej stanowiące przedmiot zabiegów pielęgnacyjnych

Czym jest Aspirant znaczenie w Słownik wyrazy A .

Co znaczy Aktywność:
Słownik umiejętność do intensywnego działania, do podejmowania inicjatywy; czynny udział w czymś; 2. w chemii miara umiejętności substancji do reagowania; 3. pozorne efektywne stężenie substancji w roztworze aspirant.
Co znaczy Atlas:
Słownik 1. zestaw map wydanych w formie książki albo albumu; 2. pierwszy kręg szyjny gadów, ptaków, ssaków i człowieka aspirant.
Co znaczy Akcydens:
Słownik okolicznościowy, w odróżnieniu do książek i wydawnictw periodycznych, na przykład formularz, ulotka, etykieta; 2. w nauce Arystotelesa i w filozofii scholastycznej: to, co w rzeczy jest przypadkowe aspirant.
Co znaczy Akord:
Słownik przynajmniej trzech różnych co do wysokości dźwięków; 2. mechanizm płacy, gdzie wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości wykonywanej produkcji albo od stopnia wykonania normy aspirant.
Co znaczy Ambona:
Słownik chrześcijańskim rodzaj małej, przyściennej trybuny, zwykle bogato zdobionej, służącej jako miejsce wygłaszania kazań i czytania Pisma Świętego; 2. skała wystająca ze stoku górskiego; 3. platforma aspirant.
  • Dodano:
  • Autor: