aura definicja
Słownik Aura definicja. Czym jest środowisku; 3. zespół objawów poprzedzający bezpośrednio napad.

Czy przydatne?

Definicja Aura

Co oznacza AURA: 1. pogoda; 2. nastrój, klimat, atmosfera panująca w jakimś środowisku; 3. zespół objawów poprzedzający bezpośrednio napad padaczki, aktualnie uważany za jego wstępną fazę

Czym jest Aura znaczenie w Słownik wyrazy A .

Co znaczy Agent:
Słownik pośrednicząca w zawieraniu umów na rzecz zleceniodawcy albo zawierająca je w jego imieniu; 2. dyplomata akredytowany za granicą przy głowie państwa albo ministrze spraw zagranicznych; 3. sekretny aura.
Co znaczy Ablacja:
Słownik niszczenie, kruszenie się powierzchni lądu w konsekwencji działania deszczu; 2. topnienie powierzchni lodowca spowodowane energią słoneczną, wiatrem i deszczem; 3. sposób zabezpieczenia ścian statków aura.
Co znaczy Autochton:
Słownik 1. człowiek należący do rdzennej ludności danego obszaru; 2. masy skalne, które w trakcie ruchów górotwórczych skorupy ziemskiej nie uległy przemieszczeniu aura.
Co znaczy Akumulacja:
Słownik środków z części dochodu narodowego, nie przeznaczonej na spożycie, w celu dokonywania inwestycji i zwiększania produkcji; 2. mechanizm nagromadzenia się osadów (okruchów minerałów, skał, szczątków aura.
Co znaczy Aplikacja:
Słownik wycięty z tkaniny albo skóry naszyty na tło z innej tkaniny; 2. praktyka osób mających ukończone studia prawnicze, przygotowujących się do zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, arbitra aura.
  • Dodano:
  • Autor: