derywacja definicja
Słownik Derywacja definicja. Czym jest przemieszczanie się statku powietrznego w kierunku.

Czy przydatne?

Definicja Derywacja

Co oznacza DERYWACJA: 1. tworzenie wyrazów pochodnych od innych, podstawowych; 2. przemieszczanie się statku powietrznego w kierunku poprzecznym do wyznaczonej trasy pod wpływem wiatru, określane liczbowo kątem znoszenia; 3. w balistyce: odchylenie (zboczenie) pocisku od płaszczyzny rzutu w prawo albo w lewo, powstające w wyniku ruchu obrotowego pocisku wokół swojej osi

Czym jest Derywacja znaczenie w Słownik wyrazy D .

Co znaczy Deflektor:
Słownik komina albo kanału wentylacyjnego, wykorzystywana do wzmożenia ciągu; 2. w maszynach i urządzeniach: odpowiednio ukształtowany obiekt z blachy zmieniający kierunek przepływu płynu albo gazu, w celu derywacja.
Co znaczy Dolot:
Słownik 1. zbliżanie się statku powietrznego do określonego punktu na powierzchni ziemi albo do innego statku znajdującego się w przestrzeni, końcowy fragment lotu; 2. dopływ wody, benzyny, pary wodnej itp derywacja.
Co znaczy Drobnica:
Słownik elementy, kawałki czegoś; 2. drobne kapitał; 3. wyroby przemysłowe przeznaczone do przewozu, stanowiące poszczególne sztuki, przeważnie w opakowaniu; 4. drobne okazy jakichś gatunków będące obiektem derywacja.
Co znaczy Dewiza:
Słownik działania albo postępowania wyrażona w krótkiej i zwięzłej formie; 2. należności zagraniczne, na przykład czeki, weksle, przekazy bankowe, waluty wymienialne) które mogą być środkiem płatniczym w derywacja.
Co znaczy Dyktator:
Słownik absolutną, niczym nieograniczoną władzę w kraju; 2. w starożytnym Rzymie wódz mający nieograniczoną władzę, wyznaczany na wniosek senatu na pewien moment w sytuacji ciężkich wojen i derywacja.
  • Dodano:
  • Autor: