ekscentryczność definicja
Słownik EKSCENTRYCZNOŚĆ definicja. Czym jest elipsy od jej środka, mimośród. Co oznacza.

Czy przydatne?

Definicja Ekscentryczność

Co oznacza EKSCENTRYCZNOŚĆ: 1. przesadna oryginalność, dziwactwo; 2. odległość ogniska elipsy od jej środka, mimośród

Czym jest Ekscentryczność znaczenie w Słownik wyrazy E .

Co znaczy Eter:
Słownik organiczny, pochodny alkoholi, ciecz lotna, łatwopalna, służąca w lecznictwie, przemyśle, do celów laboratoryjnych i tym podobne; 2. wg poglądów przyjętych w XIX w. wypełniający wszechświat ekscentryczność co to jest.
Co znaczy Eparchia:
Słownik 1. w starożytności prowincja albo kolonia grecko rzymska; 2. w kościele greckowschodnim prowincja kościelna, odpowiednik diecezji w Kościele rzymskokatolickim ekscentryczność definicja.
Co znaczy Ekonomia:
Słownik socjalnych prawach rządzących produkcją i podziałem dóbr w społeczeństwie; 2. edukacja o racjonalnym gospodarowaniu; 3. zdolność racjonalnego użytkowania czegoś, oszczędnego posługiwania się czymś; 4 ekscentryczność co znaczy.
Co znaczy Emisja:
Słownik obieg pieniędzy, papierów wartościowych, znaczków pocztowych; 2. mechanizm wydobywania głosu w śpiewie; 3. nadawanie programu radiowego albo telewizyjnego; 4. mechanizm zamiany energii opierający na ekscentryczność słownik.
Co znaczy Emanacja:
Słownik 1. promieniowanie, wydzielanie się; 2. nazwa historyczna promieniotwórczego gazu szlachetnego o liczbie atomowej 86 ekscentryczność znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: