ekspozycja definicja
Słownik Ekspozycja definicja. Czym jest położenie, usytuowanie czegoś, szczególnie terenu, budynku.

Czy przydatne?

Definicja Ekspozycja

Co oznacza EKSPOZYCJA: 1. wystawienie na pokaz, sposób wystawienia czegoś; 2. położenie, usytuowanie czegoś, szczególnie terenu, budynku i tym podobne, w relacji do stron świata; 3. poddawanie materiału światłoczułego działaniu światła w celu otrzymania obrazu fotografowanego przedmiotu; 4. wyjaśnienie wypadków poprzedzających właściwą akcję w utworze scenicznym; 5. w muzyce przeprowadzenie zasadniczego tematu albo tematów poprzez wszystkie jej głosy w pierwszej części utworu (fuga) albo podanie, pokaz jej tematów (sonata klasyczna); 6. w taternictwie i alpinistyce usytuowanie, położenie miejsca nad stromym spadkiem terenu

Czym jest Ekspozycja znaczenie w Słownik wyrazy E .

Co znaczy Egzogeniczny:
Słownik 1. pochodzący z zewnątrz ustroju, pozaustrojowy; 2. przebiegający na powierzchni Ziemi albo blisko niej, spowodowany poprzez czynniki zewnętrzne ekspozycja.
Co znaczy Elewator:
Słownik zbożowy zaopatrzony w urządzenia do mechanicznego przenoszenia, wietrzenia, suszenia, sortowania ziarna; spichrz zbożowy; 2. pionowy przenośnik kubełkowy do przeładowywania materiałów sypkich ekspozycja.
Co znaczy Ekscentryczność:
Słownik 1. przesadna oryginalność, dziwactwo; 2. odległość ogniska elipsy od jej środka, mimośród ekspozycja.
Co znaczy Ekonomia:
Słownik socjalnych prawach rządzących produkcją i podziałem dóbr w społeczeństwie; 2. edukacja o racjonalnym gospodarowaniu; 3. zdolność racjonalnego użytkowania czegoś, oszczędnego posługiwania się czymś; 4 ekspozycja.
Co znaczy Etiuda:
Słownik założeniach dydaktycznych, przeznaczony do ćwiczeń w celu nabycia biegłości technicznej w grze instrumentalnej albo w śpiewie; 2. ćwiczenie mające na celu doskonalenie stylu literackiego, gry ekspozycja.
  • Dodano:
  • Autor: