element definicja
Słownik Element definicja. Czym jest start, zasada; 3. w filozofii starożytnej pierwiastek, żywioł.

Czy przydatne?

Definicja Element

Co oznacza ELEMENT: 1. część składowa jakiejś całości; 2. podstawowa informacja, start, zasada; 3. w filozofii starożytnej pierwiastek, żywioł, fundamentalny składnik świata, na przykład ogień, woda, ziemia, powietrze; 4. w matematyce bardzo mała część wielkości geometrycznej albo fizycznej, wyrażana w formie różniczek pierwszego rzędu

Czym jest Element znaczenie w Słownik wyrazy E .

Co znaczy Epigraf:
Słownik 1. w starożytnej Grecji i w średniowieczu napis na pomnikach, nagrobkach, rzeźbach; 2. krótki wiersz, zdanie albo urywek utworu literackiego umieszczany poprzez autora najpierw własnego dzieła element.
Co znaczy Emanacja:
Słownik 1. promieniowanie, wydzielanie się; 2. nazwa historyczna promieniotwórczego gazu szlachetnego o liczbie atomowej 86 element.
Co znaczy Ekonomia:
Słownik socjalnych prawach rządzących produkcją i podziałem dóbr w społeczeństwie; 2. edukacja o racjonalnym gospodarowaniu; 3. zdolność racjonalnego użytkowania czegoś, oszczędnego posługiwania się czymś; 4 element.
Co znaczy Era:
Słownik 1. moment zapoczątkowany jakimś doniosłym wydarzeniem, od którego niekiedy liczono lata; 2. jeden z pięciu ogromnych odcinków czasu, na jakie geologia dzieli historię Ziemi element.
Co znaczy Elipsa:
Słownik jeden z przekrojów stożka, krzywa płaska zamknięta, gdzie suma odległości każdego punktu od danych dwóch punktów (ognisk) jest wielkością stałą; 2. opuszczenie w zdaniu wyrazu albo wyrazów element.
  • Dodano:
  • Autor: