forma definicja
Słownik Forma definicja. Czym jest skoordynowanych przedmiotów, struktura, ustrój; 3. sposób.

Czy przydatne?

Definicja Forma

Co oznacza FORMA: 1. zewnętrzny kształt, postać, wygląd czego; 2. układ skoordynowanych przedmiotów, struktura, ustrój; 3. sposób postępowania, bycia, zachowanie się, etykieta, konwenanse; 4. szablon, wykrój; 5. zespół przedmiotów drukarskich przygotowany do druku, na przykład skład drukarski, klisze, stereotypy; 6. wg Arystotelesa istota pojęciowa przedmiotu, w przeciwieństwie od materii jako nieokreślonego podłoża zjawisk; 7. wg Kanta wkład umysłu do poznawanego przedmiotu, na przykład przestrzeń i czas, w przeciwieństwie od danej w doświadczeniu materii; 8. wg filozofii materialistycznej zdarzenie, mechanizm będący przejawem znajdującej się w ruchu materii; 9. budowa wyrazu, gdzie można wyróżnić składnik wyrażający funkcje leksykalne i składnik będący znamieniem jego funkcji

Czym jest Forma znaczenie w Słownik wyrazy F .

Co znaczy Faza:
Słownik 1. moment, stadium; 2. ekipa uzwojeń generatora; 3. ukośne ścięcie krawędzi niektórych elementów, na przykład kafli, gzymsów itp forma.
Co znaczy Folia:
Słownik albo tworzywa sztucznego o bardzo małej grubości do 0,1 mm otrzymany poprzez walcowanie, wytłaczanie i tym podobne; 2. cienka blaszka metalowa podkładana w biżuterii pod drogie kamienie albo ich forma.
Co znaczy Furia:
Słownik świadomości z gwałtownym podnieceniem, będące symptomem niektórych chorób psychicznych i zatruć; szał; 2. w mitologii rzymskiej boginie zemsty, mścicielki przelanej krwi, w mitologii greckiej erynie forma.
Co znaczy Fałsz:
Słownik 1. niezgodność z prawdą, nieszczerość, obłuda, kłamstwo; 2. niewłaściwy dźwięk, za wysokie albo za niskie brzmienie tonu; 3. w logice dwuwartościowej jedna z dwu (w okolicy prawdy) wartości logicznych forma.
Co znaczy Frankista:
Słownik 1. członek żydowskiej sekty religijnej o tendencjach mistyczno kabalistycznych, działającej w XVIII-XIX w.; zwolennik dyktatury hiszpańskiego generała Francisco Franco forma.
  • Dodano:
  • Autor: