frekwencja definicja
Słownik FREKWENCJA definicja. Czym jest filmie liczba rejestrowanych na taśmie albo rzutowanych na.

Czy przydatne?

Definicja Frekwencja

Co oznacza FREKWENCJA: 1. uczęszczanie, przeciętna intensywność uczęszczania; 2. w filmie liczba rejestrowanych na taśmie albo rzutowanych na ekran klatek w okresie jednej sekundy; 3. w statystyce liczba wyrażająca częstość występowania jakiegoś zdarzenia losowego, relacja liczby spostrzeżeń do liczby przeprowadzonych prób

Czym jest Frekwencja znaczenie w Słownik wyrazy F .

Co znaczy Fiala:
Słownik 1. mała, smukła wieżyczka, obiekt dekoracyjny architektury gotyckiej; 2. naczynie w kształcie płytkiej czary, bez uchwytu i podstawy, stosowane w starożytnej Grecji do picia i do celów kultowych frekwencja co znaczy.
Co znaczy Forma:
Słownik kształt, postać, wygląd czego; 2. układ skoordynowanych przedmiotów, struktura, ustrój; 3. sposób postępowania, bycia, zachowanie się, etykieta, konwenanse; 4. szablon, wykrój; 5. zespół przedmiotów frekwencja krzyżówka.
Co znaczy Flora:
Słownik 1. roślinność kuli ziemskiej albo określonego jej obszaru; 2. tkanina bawełniana albo jedwabna o rzadkim splocie frekwencja co to jest.
Co znaczy Figura:
Słownik albo zwierzęca wyobrażona w malarstwie albo rzeźbie; 2. osoba, człowiek znakomita, znana; 3 postać utworu literackiego; 4. postać, postawa, kształty; 5. w szachach władca, dama, wieża, koń, goniec, w frekwencja słownik.
Co znaczy Frankista:
Słownik 1. członek żydowskiej sekty religijnej o tendencjach mistyczno kabalistycznych, działającej w XVIII-XIX w.; zwolennik dyktatury hiszpańskiego generała Francisco Franco frekwencja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: