identyfikacja definicja
Słownik IDENTYFIKACJA definicja. Czym jest czegoś w porównaniu z czymś; 2. upodabnianie własnej.

Czy przydatne?

Definicja Identyfikacja

Co oznacza IDENTYFIKACJA: 1. stwierdzenie czyjejś tożsamości, określenie jednakowości czegoś w porównaniu z czymś; 2. upodabnianie własnej osobowości do jakiegoś wybranego wzorca osobowości

Czym jest Identyfikacja znaczenie w Słownik wyrazy I .

Co znaczy Idylla:
Słownik zmącone, pogodne, spokojne, beztroskie życie; 2. utwór poetycki, zazwyczaj o charakterze liryczno opisowym, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki życia wiejskiego, zawierający najczęściej identyfikacja co znaczy.
Co znaczy Ilustracja:
Słownik fotografii, rysunku, dzieła malarskiego i tym podobne dodana do tekstu, stanowiąca jego objaśnienie, uzupełnienie albo ozdobę; 2. materiał faktograficzny, przykładowy, dokumentacyjny i tym podobne identyfikacja krzyżówka.
Co znaczy Implozja:
Słownik 1. gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego wywołane ciśnieniem powietrza z zewnątrz; 2. startowy okres artykulacji spółgłosek zwartych identyfikacja co to jest.
Co znaczy Iluminacja:
Słownik oświetlenie; 2. ozdoba rysunkowa książki niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana ręcznie artystyczna, barwna ilustracja tekstu rękopiśmiennego, charakterystyczna w szczególności dla identyfikacja słownik.
Co znaczy Indeks:
Słownik lista tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości i tym podobne omawianych, poruszanych albo przytoczonych w danym dziele, umieszczony zazwyczaj na końcu tego dzieła, z podaniem stron, na identyfikacja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: