iglak definicja
Słownik IGLAK definicja. Czym jest kształcie przypominającym igłę. Co oznacza Iglak słownik.

Czy przydatne?

Definicja Iglak

Co oznacza IGLAK: 1. drzewo iglaste; 2. pilniczek o przekroju okrągłym i kształcie przypominającym igłę

Czym jest Iglak znaczenie w Słownik wyrazy I .

Co znaczy Iryzacja:
Słownik 1. mienienie się barwami tęczy czegoś powstające wskutek interferencji światła białego; 2. zdobienie wyrobów ceramicznych i szkła poprzez pokrywanie ich substancjami dającymi tęczowy połysk iglak co znaczy.
Co znaczy Izolacja:
Słownik kogoś albo czegoś, oddzielenie od otoczenia, wyłączenie spod jakichś wpływów, odseparowanie, odłączenie; 2. oddzielenie ciał od otoczenia materiałem nieprzewodzącym na przykład prądu albo iglak krzyżówka.
Co znaczy Indukcja:
Słownik rozumowanie opierające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach empirycznych sposób badawcza prowadząca do uogólnień na podstawie iglak co to jest.
Co znaczy Iluminacja:
Słownik oświetlenie; 2. ozdoba rysunkowa książki niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana ręcznie artystyczna, barwna ilustracja tekstu rękopiśmiennego, charakterystyczna w szczególności dla iglak słownik.
Co znaczy Infuła:
Słownik 1. liturgiczne nakrycie głowy biskupa; 2. w starożytnym Rzymie opaska symbolizująca władzę, godność, noszona początkowo poprzez kapłanów i westalki, później poprzez cesarzy i dostojników państwowych iglak czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: