iglica definicja
Słownik IGLICA definicja. Czym jest najczęściej drewniane albo metalowe, wykorzystywane do ręcznego.

Czy przydatne?

Definicja Iglica

Co oznacza IGLICA: 1. narzędzie zbliżone kształtem i funkcją do igły, najczęściej drewniane albo metalowe, wykorzystywane do ręcznego dziania siatki, sieci rybackich i tym podobne; 2. część systemu zamkowego broni palnej mająca kształt szpikulca; 3. przyrządu, maszyny, urządzenia technicznego, zazwyczaj ostro zakończona, kształtem przypominająca igłę; 4. zwieńczenie wieży albo jej hełmu mające postać bardzo smukłego stożka albo ostrosłupa, charakterystyczne dla budowli gotyckich; 5. niska, owłosiona roślina zielna z rodz. bodziszkowatych, mająca lilioworóżowe kwiaty ułożone w baldaszki, chwast polny; 6. strzelista, stroma, spiczasta skała, szczególnie częsta w dolomitach

Czym jest Iglica znaczenie w Słownik wyrazy I .

Co znaczy Idylla:
Słownik zmącone, pogodne, spokojne, beztroskie życie; 2. utwór poetycki, zazwyczaj o charakterze liryczno opisowym, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki życia wiejskiego, zawierający najczęściej iglica co znaczy.
Co znaczy Identyfikacja:
Słownik 1. stwierdzenie czyjejś tożsamości, określenie jednakowości czegoś w porównaniu z czymś; 2. upodabnianie własnej osobowości do jakiegoś wybranego wzorca osobowości iglica krzyżówka.
Co znaczy Implozja:
Słownik 1. gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego wywołane ciśnieniem powietrza z zewnątrz; 2. startowy okres artykulacji spółgłosek zwartych iglica co to jest.
Co znaczy Inwazja:
Słownik 1. zbrojne wtargnięcie na obce terytorium; 2. stan albo mechanizm zarażenia organizmu albo populacji poprzez pasożyty ze świata zwierzęcego iglica słownik.
Co znaczy Indukcja:
Słownik rozumowanie opierające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach empirycznych sposób badawcza prowadząca do uogólnień na podstawie iglica czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: