iluminacja definicja
Słownik Iluminacja definicja. Czym jest niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana.

Czy przydatne?

Definicja Iluminacja

Co oznacza ILUMINACJA: 1. rzęsiste oświetlenie; 2. ozdoba rysunkowa książki niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana ręcznie artystyczna, barwna ilustracja tekstu rękopiśmiennego, charakterystyczna w szczególności dla okresu średniowiecznego; miniatura

Czym jest Iluminacja znaczenie w Słownik wyrazy I .

Co znaczy Infuła:
Słownik 1. liturgiczne nakrycie głowy biskupa; 2. w starożytnym Rzymie opaska symbolizująca władzę, godność, noszona początkowo poprzez kapłanów i westalki, później poprzez cesarzy i dostojników państwowych iluminacja.
Co znaczy Inwazja:
Słownik 1. zbrojne wtargnięcie na obce terytorium; 2. stan albo mechanizm zarażenia organizmu albo populacji poprzez pasożyty ze świata zwierzęcego iluminacja.
Co znaczy Iglak:
Słownik 1. drzewo iglaste; 2. pilniczek o przekroju okrągłym i kształcie przypominającym igłę iluminacja.
Co znaczy Induktor:
Słownik albo przyśpieszający reakcje chemiczne; 2. napędzana ręcznie prądnica magnetoelektryczna prądu zmiennego małej mocy; 3. w układach elektrycznych obiekt, którego fundamentalnym wyznacznikiem jest iluminacja.
Co znaczy Instytucja:
Słownik 1. zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie; 2. zespół norm prawnych albo obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia iluminacja.
  • Dodano:
  • Autor: