indeks definicja
Słownik INDEKS definicja. Czym jest miejscowości i tym podobne omawianych, poruszanych albo.

Czy przydatne?

Definicja Indeks

Co oznacza INDEKS: 1. alfabetyczny lista tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości i tym podobne omawianych, poruszanych albo przytoczonych w danym dziele, umieszczony zazwyczaj na końcu tego dzieła, z podaniem stron, na których każdą pozycję spisu można znaleźć; 2. książeczka studenta, rodzaj legitymacji zawierającej w okolicy danych personalnych wiadomości o przebiegu studiów; 3. w statystyce liczba wyrażająca zmiany dotyczące danego zjawiska w określonym czasie, od momentu przyjętego za fundamentalny do jakiejś, ustalonej z góry chwili krańcowej; 4. symbol pomocniczy umieszczany przy jakiejś wielkości, zazwyczaj z boku u góry albo u dołu wykorzystywany do rozróżniania pojęć matematycznych oznaczanych tym samym symbolem

Czym jest Indeks znaczenie w Słownik wyrazy I .

Co znaczy Instytucja:
Słownik 1. zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie; 2. zespół norm prawnych albo obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia indeks co znaczy.
Co znaczy Iryzacja:
Słownik 1. mienienie się barwami tęczy czegoś powstające wskutek interferencji światła białego; 2. zdobienie wyrobów ceramicznych i szkła poprzez pokrywanie ich substancjami dającymi tęczowy połysk indeks krzyżówka.
Co znaczy Indukcja:
Słownik rozumowanie opierające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach empirycznych sposób badawcza prowadząca do uogólnień na podstawie indeks co to jest.
Co znaczy Implozja:
Słownik 1. gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego wywołane ciśnieniem powietrza z zewnątrz; 2. startowy okres artykulacji spółgłosek zwartych indeks słownik.
Co znaczy Iluminacja:
Słownik oświetlenie; 2. ozdoba rysunkowa książki niezwiązana tematycznie z treścią utworu; 3. wykonana ręcznie artystyczna, barwna ilustracja tekstu rękopiśmiennego, charakterystyczna w szczególności dla indeks czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: