indukcja definicja
Słownik INDUKCJA definicja. Czym jest wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi.

Czy przydatne?

Definicja Indukcja

Co oznacza INDUKCJA: 1. w logice rozumowanie opierające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących szczególnymi przypadkami tych wniosków; 2. w naukach empirycznych sposób badawcza prowadząca do uogólnień na podstawie eksperymentów i obserwacji faktów i formułowania i weryfikacji hipotez; 3. wzbudzenie prądu albo ładunku elektrycznego pod wpływem czynników elektrycznych albo magnetycznych

Czym jest Indukcja znaczenie w Słownik wyrazy I .

Co znaczy Instytucja:
Słownik 1. zakład o charakterze publicznym zajmujący się określonym zakresem spraw, działający w jakiejś dziedzinie; 2. zespół norm prawnych albo obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia indukcja co znaczy.
Co znaczy Inwolucja:
Słownik w budowie i funkcji tkanek albo narządów w okresie rozwoju osobniczego, na przykład zanik grasicy u kręgowców w momencie dojrzewania płciowego; 2. przekształcenie mające tę cecha, iż wykonane kolejno indukcja krzyżówka.
Co znaczy Infuła:
Słownik 1. liturgiczne nakrycie głowy biskupa; 2. w starożytnym Rzymie opaska symbolizująca władzę, godność, noszona początkowo poprzez kapłanów i westalki, później poprzez cesarzy i dostojników państwowych indukcja co to jest.
Co znaczy Inwazja:
Słownik 1. zbrojne wtargnięcie na obce terytorium; 2. stan albo mechanizm zarażenia organizmu albo populacji poprzez pasożyty ze świata zwierzęcego indukcja słownik.
Co znaczy Idealista:
Słownik zwolennik idealizmu filozoficznego; 2. człowiek kierujący się w postępowaniu ideałami, wzniosłymi zasadami, stawiający przed sobą szlachetne cele, zdolny do poświęceń dla dobra ogólnego, wyobrażający indukcja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: