juwenalia definicja
Słownik Juwenalia definicja. Czym jest młodzież akademicką, odbywające się w formie festynów, zabaw.

Czy przydatne?

Definicja Juwenalia

Co oznacza JUWENALIA: 1. tradycyjne obchody dni żakowskich, urządzane poprzez młodzież akademicką, odbywające się w formie festynów, zabaw, korowodów przeciągających ulicami miasta; 2. w starożytnym Rzymie igrzyska wprowadzone poprzez cesarza Nerona, mające charakter prywatnych, amatorskich widowisk teatralnych

Czym jest Juwenalia znaczenie w Słownik wyrazy J .

Co znaczy Jaz:
Słownik żelbetowa, wznoszona w poprzek koryta rzeki, wykorzystywana do spiętrzania wody w celu umożliwienia żeglugi, uzyskania dogodnego ujęcia wody, nawilgocenia gleby i tym podobne; 2. rodzaj ruchomego juwenalia.
Co znaczy Jednotonowy:
Słownik 1. zawierający jeden ton muzyczny; 2. ważący jedną tonę juwenalia.
Co znaczy Jatka:
Słownik 1. kram, sklep z mięsem; 2. dawniej miejsce uboju bydła, rzeźnia, ubój juwenalia.
Co znaczy Junkier:
Słownik 1. w Niemczech średniowiecznych młodszy syn rodziny panującej; 2. w armii rosyjskiej w XVIII i pierwszej połowie XIX w. podoficer pochodzenia szlacheckiego juwenalia.
Co znaczy Jabłko:
Słownik kula złocista z krzyżem na wierzchu, jedno z insygniów władzy królewskiej i cesarskiej; 3. rzepka kolanowa; 4. ciemniejsze plamy występujące najczęściej w siwej, rzadziej w bułanej i gniadej maści juwenalia.
  • Dodano:
  • Autor: