klucz definicja
Słownik Klucz definicja. Czym jest zamków i kłódek; 2. mechanizm znaków, skrótów i tym podobne.

Czy przydatne?

Definicja Klucz

Co oznacza KLUCZ: 1. narzędzie wykorzystywane do zamykania i otwierania zamków i kłódek; 2. mechanizm znaków, skrótów i tym podobne, dzięki których nadaje się depesze, sygnały, szyfruje się informacje i tym podobne,,; 3. objaśniający komentarz, tekst zawierający rozwiązania zadań matematycznych; 4. zasady, wg których coś się przeprowadza, rozstrzyga; 5. szyk, w jakim lecą wybrane ptaki wędrowne; 6. środkowy kliniec szczytowy, konstrukcyjne zamknięcie sklepienia albo łuku, zazwyczaj zdobione; 7. lista zwierząt, roślin i tym podobne,,,; ułożony wg zasad systematyki, zazwyczaj na podstawie ich cech morfologicznych; 8. szyk samolotów w trakcie lotu zespołowego, gdzie trzy samoloty formują trójkąt i stanowią najmniejszy zespół taktyczny samolotów w powietrzu; 9. symbol graficzny umieszczany najpierw pięciolinii określający bezwzględną wysokość dźwięku na linii, na której został umiejscowiony; 10 zespół gospodarstw państwowego gospodarstwa rolnego albo ekipa folwarków pod wspólną administracją; 11. narzędzie do dokręcania albo odkręcania śrub i nakrętek, składające się zazwyczaj z odpowiednio ukształtowanej główki, która obejmuje nakrętkę albo łeb śruby i trzonka do obracania klucza ręką; 12. narzędzie do nakręcania, wprawiania w ruch jakiegoś systemu i tym podobne,,,,; ; 13. część aparatury telegraficznej albo radiowej służącej do nadawania depesz, sygnałów itp

Czym jest Klucz znaczenie w Słownik wyrazy K .

Co znaczy Kleszcze:
Słownik narzędzie do chwytania elementów, najczęściej w formie dwóch dźwigni ze szczękami połączonymi przegubowo; 2. drewniane symetryczne części chomąta wygięte łukowato; 3. obiekt usztywniający drewnianą klucz.
Co znaczy Korek:
Słownik okrywająca starsze łodygi (pnie), korzenie i bulwy, produkowana poprzez miazgę korkotwórczą; 2. masa korkowa, surowiec uzyskiwany z kory niektórych roślin drzewiastych odznaczający się wybitnymi klucz.
Co znaczy Kudu:
Słownik 1. antylopa zamieszkująca stepy Afryki Wschodniej; 2. obiekt zdobniczy w kształcie podkowiastego łuku, typowy dla architektury indyjskiej klucz.
Co znaczy Kasztel:
Słownik 1. gród, zamek warowny, mała twierdza; 2. nadbudówka na dziobie i rufie dawnych żaglowców klucz.
Co znaczy Kadryl:
Słownik 1. figurowy taniec towarzyski realizowany parami z częstymi zmianami partnerów, modny w XVIII i XIX w.; 2. gorszy gatunek salcesonu z odpadków mięsnych klucz.
  • Dodano:
  • Autor: