kodeks definicja
Słownik Kodeks definicja. Czym jest zasadach regulaminów, dotyczących jednej gałęzi prawa.

Czy przydatne?

Definicja Kodeks

Co oznacza KODEKS: 1. zestaw usystematyzowanych i opartych na wspólnych zasadach regulaminów, dotyczących jednej gałęzi prawa, regulujący określoną dziedzinę stosunków socjalnych, wydawany zazwyczaj w formie ustawy; 2. zespół norm, reguł, zasad, regulaminów dotyczących jakiejś dziedziny, na przykład etyki; 3. pierwotna forma książki powstała z szeregu składek ułożonych jedna na drugiej i spojonych ze sobą u grzbietu

Czym jest Kodeks znaczenie w Słownik wyrazy K .

Co znaczy Kruczek:
Słownik 1. wybieg, wykręt, rzadziej zawiłość, trudność; 2. pręt zakrzywiony na końcu kodeks.
Co znaczy Kolejka:
Słownik wąskotorowa łącząca miejscowości podmiejskie, wsie i miasteczka z miastem, działy fabryki, kopalni i tym podobne; 2. następstwo, następne miejsce, kolejność; 3. rząd ludzi czekających na coś; 4 kodeks.
Co znaczy Kulka:
Słownik 1. bryłka o kształcie kuli, mały element podobny do tej bryłki, na przykład kulka papieru; 2. zakrzywiona, rozwidlona gałąź albo zagięty kij, wykorzystywane do przyciągania i obłamywania gałęzi kodeks.
Co znaczy Klipa:
Słownik polegająca na umiejętnym podbijaniu kijkiem drewienka zaostrzonego klinowato po obu końcach; 2. moneta kwadratowa albo w kształcie innego wieloboku stosowana w Europie w szczególności od XV w kodeks.
Co znaczy Kolonia:
Słownik posiadłość jakiegoś państwa, zazwyczaj terytorium zamorskie, uzależnione od tego państwa, stanowiące teren jego ekspansji politycznej i eksploatacji gospodarczej; 2. w starożytności grecka, fenicka kodeks.
  • Dodano:
  • Autor: