koło definicja
Słownik Koło definicja. Czym jest pojazdu umożliwiająca mu ruch poprzez toczenie; 3. obiekt.

Czy przydatne?

Definicja Koło

Co oznacza KOŁO: 1. część płaszczyzny ograniczona okręgiem; 2. okrągła część pojazdu umożliwiająca mu ruch poprzez toczenie; 3. obiekt występujący w różnych maszynach i urządzeniach, o kształcie zbliżonym do bryły obrotowej, osadzony na osi albo wale, spełniający różne funkcje powiązane z przenoszeniem ruchu obrotowego; 4. element, symbol, plama i tym podobne, mające kształt koła geometrycznego, kręgu; 5. średniowieczne narzędzie tortur; 6. zabawa dziecięca albo taniec, gdzie uczestnicy, ustawieni w kręgu, trzymają się za ręce; 7. pewne grono ludzi, określona ekipa osób; środowisko, sfera, towarzystwo, otoczenie; 8. związek, zrzeszenie, stowarzyszenie pewnej liczby osób o wspólnych celach, dążeniach, zainteresowaniach naukowych, zawodowych, socjalnych, sportowych i tym podobne,,; 9. kolokwialna nazwa tysiąca złotych; 10. dawniej zgromadzenie, zebranie radnych, obradujący sejmik

Czym jest Koło znaczenie w Słownik wyrazy K .

Co znaczy Konsulat:
Słownik za granicą podległy konsulowi; 2. w starożytnym Rymie urząd, godność konsula republiki, moment sprawowania władzy poprzez konsula; 3. we Francji (w latach 1799-1804) forma rządu, w którego skład koło.
Co znaczy Klucz:
Słownik wykorzystywane do zamykania i otwierania zamków i kłódek; 2. mechanizm znaków, skrótów i tym podobne, dzięki których nadaje się depesze, sygnały, szyfruje się informacje i tym podobne,,; 3 koło.
Co znaczy Korek:
Słownik okrywająca starsze łodygi (pnie), korzenie i bulwy, produkowana poprzez miazgę korkotwórczą; 2. masa korkowa, surowiec uzyskiwany z kory niektórych roślin drzewiastych odznaczający się wybitnymi koło.
Co znaczy Koza:
Słownik rodz. pustorożców; 2. o żywej, wesołej, dorastającej pannie; 3. areszt, więzienie; 4. mały piecyk żelazny z rurą; 5. deska z uchwytami stosowana do noszenia cegieł na plecach; 6. gruzełek koło.
Co znaczy Kustosz:
Słownik w muzeum albo bibliotece opiekujący się zbiorami; 2. zwierzchnik kilku klasztorów stanowiących kustodię; przełożony nad kustodią; 3. honorowy tytuł kanonika kapituły, zarządzającego dorobkiem koło.
  • Dodano:
  • Autor: