komin definicja
Słownik Komin definicja. Czym jest paleniska do atmosfery i do wytwarzania naturalnego ciągu.

Czy przydatne?

Definicja Komin

Co oznacza KOMIN: 1. konstrukcja z pionowym kanałem do odprowadzania spalin z paleniska do atmosfery i do wytwarzania naturalnego ciągu powietrza; 2. piec kuchenny do gotowania; 3. wąskie wcięcie w stromym stoku górskim o dwóch równoległych albo nieco rozchylonych przeciwległych ścianach, powstające wskutek pękania i erozji skał; 4. wąska, wysoka wyrwa nad wyrobiskiem; 5. ciągły prąd wznoszący ciepłego powietrza, powstający nad obszarem ziemi silnie ogrzanym poprzez słońce, używany w szybownictwie

Czym jest Komin znaczenie w Słownik wyrazy K .

Co znaczy Kosz:
Słownik różnego kształtu i wielkości, wykonanego z rozmaitych materiałów, używanego do noszenia, przechowywania, mierzenia czegoś; 2. rodzaj osłony, ochrony przed czymś; 3. rodzaj przenośnej kabiny w komin.
Co znaczy Kunica:
Słownik formie żelaznej obręczy przytwierdzonej do słupa, wykorzystywane do ściskania głowy albo ręki skazańca; 2. zapłata, którą na Rusi składano za dziewczynę wychodząca za mąż do innej wsi komin.
Co znaczy Kornet:
Słownik 1. nakrycie głowy sióstr zakonnych w formie dużego białego czepca; 2. instrument dęty, blaszany o wysokim, piskliwym tonie budową zbliżony do rogu komin.
Co znaczy Koleba:
Słownik doraźnie przygotowane miejsce schronienia w górach, najczęściej w zagłębieniu skał albo pomiędzy głazami; 2. część sklepienia klasztornego o pow. cylindrycznej, o rzucie poziomym w formie trójkąta komin.
Co znaczy Kadet:
Słownik 1. wychowanek szkoły wojskowej; 2. członek partii konstytucyjno demokratycznej w Rosji przedrewolucyjnej komin.
  • Dodano:
  • Autor: