krzyżak definicja
Słownik Krzyżak definicja. Czym jest konstrukcji składająca się z dwóch przedmiotów przecinających.

Czy przydatne?

Definicja Krzyżak

Co oznacza KRZYŻAK: 1. element w kształcie krzyża, sprzęt, część sprzętu albo konstrukcji składająca się z dwóch przedmiotów przecinających się zazwyczaj pod kątem prostym; 2. dziewczęcy fartuszek szkolny albo fartuch pielęgniarski z szelkami krzyżującymi się na plecach; 3. łącznik rurowy (kanalizacyjny, wodociągowy) w formie prostego odcinka rury z dwiema odnogami bocznymi; 4. spory pająk drapieżny mający na wierzchu odwłoka biały krzyż; 5. lis z czarną pręgą skrzyżowaną na grzbiecie i łopatkach; 6. kozioł o parostkach, których odnogi tworzą kształt krzyża; 7. członek niemieckiego zakonu rycerskiego osiadłego w XIII w. na ziemiach polskich

Czym jest Krzyżak znaczenie w Słownik wyrazy K .

Co znaczy Kula:
Słownik 1. figura geometryczna, której wszystkie punkty są jednakowo odległe od punktu środkowego; 2. wysoki kij z podpórką, sięgający pachy, stosowany poprzez osoby nie mogące chodzić o własnych siłach krzyżak.
Co znaczy Kabłąk:
Słownik zakrzywiony, wygięty w łuk; 2. obiekt konstrukcyjny zazwyczaj w kształcie pręta wygiętego koliście, występujący w wielu urządzeniach technicznych; 3. osłona w ręcznej broni palnej ochraniająca język krzyżak.
Co znaczy Koncepcja:
Słownik 1. ogólne ujęcie, obmyślony plan działania, rozwiązania czegoś; 2. dawniej zajście w ciążę krzyżak.
Co znaczy Komenda:
Słownik 1. rozkaz podjęcia albo zaprzestania jakiejś czynności wydawany poprzez na przykład dowódcę w wojsku; 2. dowództwo niektórych jednostek wojskowych, policyjnych i in krzyżak.
Co znaczy Karat:
Słownik 1. jednostka masy służąca w obrocie kamieniami szlachetnymi i perłami równa 200 mg; 2. dawna miara zawartości złota w stopach krzyżak.
  • Dodano:
  • Autor: